Basisondersteuning voor niet-zelfredzame inwoners

De hulp van de gemeente is er op gericht om inwoners weer zelfredzaam te maken, zodat ze zelfstandig kunnen functioneren. Daarbij wordt ook gekeken of er een beroep gedaan kan worden op het sociaal netwerk, een familielid, een buur, een ervaringsdeskundige of een vrijwillig maatje die een oogje in het zeil houdt en hulp kan bieden bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of het regelen van kinderopvang. Er is echter ook een groep die geen beroep kan doen op een sociaal netwerk of die een beperkt netwerk heeft. Bijvoorbeeld omdat de familie ver weg woont, de taal of een psychische of licht verstandelijke beperking een belemmering vormt in het sociaal contact of waarvoor het lastig is om een vrijwilliger te vinden. De motie pleit er voor om te zorgen dat je met deze groep mensen contact houdt, zodat er iemand is die in de gaten houdt hoe het met ze gaat en er direct hulp geboden kan worden in plaats van pas als ze opgemerkt worden doordat de post niet open wordt gemaakt, de schulden weer oplopen of er door een verstoord dag-nacht ritme overlast bij de buren ontstaat.

Maatregelen nodig voor financieel herstel

De gemeente heeft een tekort in het Sociaal Domein van 6,5 miljoen. Dit is een belangrijke oorzaak van het begrotingstekort. Hierdoor staat de gemeente Delft onder preventief toezicht van de Provincie Zuid-Holland. Delft is niet de enige gemeente. De meeste gemeenten komen te kort in het Sociaal Domein, omdat gemeenten te weinig geld krijgen van het Rijk om alle verplichte taken uit te kunnen voeren. Eén van de redenen is de aanzuigende werking van de lage eigen bijdrage van huishoudelijke hulp ongeacht het inkomen. Deze lage eigen bijdrage voor alle inkomens wordt de gemeente opgelegd door het kabinet. Hierdoor maken inwoners aanspraak op voorzieningen van de gemeente, terwijl ze genoeg inkomsten hebben om zelf een particulier hulp in te huren. GroenLinks Delft vindt dat de beperkte middelen die we hebben ten goede moeten komen aan de inwoners die dit het hardst nodig hebben.