Woningcorporatie DUWO gaat het studentencomplex herontwikkelen om extra eenheden te bouwen. Hoewel er nog geen definitief plan is, is er al wel een concept opgesteld (PUK: planuitwerkingskader) om de voorwaarden te verkennen. Het plan stelt dat slechts (minimaal) 10 procent van het vernieuwde complex uit gedeelde woningen moet bestaan, terwijl DUWO eerder dit jaar in de prestatieafspraken met de gemeente heeft beloofd dat de helft van de nieuwbouw gedeelde huizen zal zijn. De 10 procent gedeelde woningen die DUWO momenteel voorstelt, worden aangeduid als STING-woningen. Deze woningen bieden zelfstandige woonruimtes met een eigen keuken, badkamer en toilet, evenals een gemeenschappelijke keuken en een woonkamer. Het is een tussenvorm tussen een studentenhuis en een zelfstandige woning. Omdat het op dit moment financieel bijna niet mogelijk is om gedeelde woningen te bouwen zijn STING-woningen bedacht.

GroenLinks heeft de mening dat STING-woningen weliswaar geen volwaardige vorm van onzelfstandige huisvesting zijn, maar dat ze een tussenoplossing bieden totdat de bouw van onzelfstandige studentenwoningen weer betaalbaar is.

Op pagina 58 van het landelijke verkiezingsprogramma samen met de PvdA pleiten we voor een "betere benutting van bestaande woningen" en moedigen we actief aan om woningen te delen. Groenlinks is ervan overtuigd dat onzelfstandige woningen een cruciale rol spelen in het efficiënt verdelen van ruimte in onze stad en het bestrijden van eenzaamheid, met name onder jongeren en studenten.

GroenLinks streeft naar het behoud van zoveel mogelijk onzelfstandige woningen in Delft. We begrijpen dat de financiële mogelijkheden voor de bouw van onzelfstandige woningen beperkt kunnen zijn, en daarom zien we STING-woningen als een geschikte tussenoplossing voor het huidige moment. We moedigen de bouw van STING-woningen aan, met oog op de toekomst.

GroenLinks Delft is vastbesloten om het onderwerp onzelfstandige studentenwoningen opnieuw onder de aandacht te brengen tijdens de bespreking van de woonvisie. We willen ervoor zorgen dat deze vorm van huisvesting de aandacht krijgt die het verdient en blijven streven naar een stad waarin iedereen op een geschikte, passende en betaalbare woning kan wonen.