De afgelopen jaren heb ik me voor zowel GroenLinks als DWARS ontzettend hard ingezet. Als voorzitter van de werkgroep Wonen en Mobiliteit en algemeen bestuurslid van GroenLinks Zuid-Holland, als voorzitter van commissie Wonen van DWARS en als oprichter en voorzitter van studenten voor GroenLinks Delft. 

Ik heb geleerd dat zichtbaar zijn en duidelijk communiceren belangrijk is door mijn werk bij de studievereniging Stylos, de Jazz-vereniging Groover, Yes!Delft students en Outsite/DWH. Die ervaring wil ik inzetten om campagne te voeren onder studenten en daarbij jongeren meer te betrekken bij de lokale politiek. 

Mijn kennis, passie en creativiteit wil ik blijven inzetten voor een groener, leefbaarder en toegankelijker Delft. Alle wegen leiden naar Rome-ijnders!

Wonen

Toen ik meeliep met het Woonprotest in Amsterdam, vond ik het bijzonder dat DWARS geen landelijk initiatief op wonen had. Zeker omdat jongeren het meest geraakt worden door de wooncrisis. Daarom heb ik de commissie Wonen opgericht, zodat we actie kunnen voeren en de inhoudelijke lijn van Dwars kunnen vaststellen. Ook in Delft is wonen een belangrijk thema, niet alleen omdat veel jongeren geen huis kunnen vinden, maar ook om een veilige omgeving te creëren waar mensen gezellig en rustig naast elkaar wonen.

Voor mijn studie ben ik nu met een project bezig waarmee ik kijk hoe ver je kan gaan op het gebied van natuurinclusief bouwen. Normaal is namelijk de vraag: hoe kan je in woonwijken natuur brengen? Ik heb die vraag omgedraaid: hoe kan je tussen de natuur wonen?

Door over dit soort belangrijke thema’s anders na te denken, kom ik meestal met onverwachte innovatieve oplossingen. Ik hoop op die manier mijn technische kennis, creativiteit en het denken in oplossingen ook in te zetten voor GroenLinks Delft. Ik wil met mijn progressiviteit en activisme Delft nog groener, leefbaarder en toegankelijker maken. Dus: breng Delft naar de piek, stem op Jeanique!