De stukken die in de raad op de agenda staan kun je vinden op het Raads Informatie Systeem (RIS; voor uitleg zie hieronder). En in de Lange Termijn Agenda kun je lezen wat de belangrijkste onderwerpen zijn in het derde en vierde kwartaal van 2021. Lange Termijn Agenda (notubiz.nl)

Als je over een onderwerp mee wilt praten kun je een discussie starten in de discussie-app van de afdeling (aanmelden kan via secretaris@groenlinksdelft.nl) of een mail sturen naar de fractie  (fractie@groenlinksdelft.nl).

Geef je mening door aan de fractie

De fractie bespreekt op maandagavond tijdens de fractievergadering de stukken die in die week in de verschillende commissies of raad besproken worden. Het is daarom handig om vóór maandagavond je mening te geven, zodat we deze kunnen meenemen in het bepalen van onze standpunten

Hoe werkt de raadsinformatiesysteem , het RIS?

Je kunt natuurlijk ook zelf de raad volgen en de stukken lezen die naar de raad gestuurd worden. Dan kun je zelf een onderwerp kiezen waar je veel van weet en over mee wil praten.

De stukken van de raad staan op: Raadsinformatiesysteem gemeente Delft - Donderdag Raadsdag

Door op ‘ingekomen stukken’ te klikken zie je welke ingekomen stukken er deze week naar de raad gestuurd zijn. De lijst van ingekomen stukken bestaat uit burgerbrieven, brieven van het college en raadsvoorstellen waar de gemeenteraad in de raadsvergadering een besluit over neemt. Let op, voor de ingekomen schriftelijke vragen en hun respectieve antwoorden moet je klikken op de aparte knop “schriftelijke vragen”

In de ‘vergaderkalender’ vindt je de vergaderingen van de gemeenteraad. Door op het linkje in de datum te klikken kom je in een pagina met de agenda en de webcast (waarmee je de vergadering kunt (gaan) volgen of terugkijken). De agenda van de commissie- en raadsvergaderingen wordt meestal 6 dagen van te voren gepubliceerd.

Werkgroepen en evenementen

Vind je het leuker om met een groepje leden of op nog een andere manier mee te denken? Kijk op https://delft.groenlinks.nl/meedoen-met-groenlinks-delft .