Klimaatadaptieve bouwplannen

GroenLinks vindt dat de gemeente, met de enorme bouwopgave waar Delft voor staat, zo veel mogelijk ambities op het gebied van klimaatadaptatie moet zien te realiseren. Zowel woon- als werkgebouwen moeten bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Gebouwen zijn geen wegwerpproducten; we bouwen ze voor de komende 80 jaar of langer. We moeten dus kijken naar de klimaatscenario’s van 2050 en verder. Sommige onderdelen van die scenario’s, zoals wateroverlast en hittestress doen zich nu al voor. En dus moet je bouwplannen klimaatbestendig maken.

GroenLinks uitte in het verleden al vaak haar bedenkingen bij bouwplannen als het gaat om de kwalitatieve eisen met betrekking tot duurzaamheid, klimaatadaptatie, groen en leefbaarheid. Het is voor de raad moeilijk om grip te krijgen op die aspecten. Altijd zegt het college er alles aan te doen om een initiatiefnemer te stimuleren, bewust te maken enz. Maar klimaatadaptatie kan vaak niet worden afgedwongen of meegewogen in de vergunningsbeslissing. En dan krijg je dus te maken met situaties als bij de Bagijnestraat, waar de eis om parkeerplaatsen te maken het wint van de wens om grote volwassen bomen te behouden.

 

GroenLinks wil een klimaatbestendig Delft, zonder wateroverlast en hittestress. Daarom bereidde de fractie van GroenLinks in de raad van 27 september 2018 een motie voor met de opdracht aan het college

om beleid te formuleren met betrekking tot klimaatadaptatie voor de beoordeling van bouwplannen zodanig dat klimaatadaptatie bij die beoordeling, in samenhang met alle overige eisen, integraal kan worden meegewogen bij een te nemen besluit”. De motie is door GroenLinks ingediend samen met CDA, CU, Stadsbelangen Delft, D66 en PvdA en werd door een ruime meerderheid in de raad gesteund. Dit is een mooi signaal richting het college; de ambities zijn er, de voornemens zijn er, nu nog de uitwerking.

 

Het college komt binnenkort met een Nota Klimaatadaptatie. GroenLinks adviseert het college met klem om de nota, voordat die naar de raad komt, nog eens even naast de aangenomen motie te leggen. Want dan moet er vast en zeker wel wat aan gesleuteld worden. Over het algemeen is klimaatadaptatie in de openbare ruimte goed te realiseren. Het realiseren van klimaatbestendige bouwplannen is veel complexer, zeker als de gemeente niet de grondeigenaar is. Het wordt nu toch echt tijd om daar over na te denken.