Op zaterdag 4 september was er voor het eerst sinds het begin van de covid-pandemie een ledenbijeenkomst ‘in levende lijve’. Tussen de 35 en veertig leden troffen elkaar deze middag in het Rietveldtheater. Naast enkele formele agendapunten, behorende bij een levende vereniging, was er vooral veel ruimte voor politiek-inhoudelijke onderwerpen. De pauze en de borrel werden daarnaast door velen benut om bij te praten en om, niet te vergeten, kennis te maken: er waren mensen voor het eerst bij een afdelingsactiviteit, en ook kenden verscheidene leden elkaar slechts van de diverse videobijeenkomsten.

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt praatte ons bij over onder meer de stand van zaken in de stad, en fractievoorzitter Frank van Vliet vertelde over de raad en wat de fractie heeft bereikt en als speerpunten ziet. Een veelheid aan onderwerpen passeerde in hun bijdragen de revue, van de financiën van de stad tot de energietransitie, van woningbouw tot Prinsenhof, en van corona tot de mobiliteitsvisie. (In de notulen vind je te zijner tijd een samenvatting.)

Stephan Brandligt
Wethouder Stephan Brandligt

Na de pauze was er ruimte voor de programmacommissie die hard aan het werk is om het komende verkiezingsprogramma vorm te geven: zij droegen twee thema’s aan waarover zij graag op deze middag met de leden van gedachten wilden wisselen.

De uitdagende stellingen waarmee respectievelijk Paul de Graaf en Frank van Vliet startten, bracht een levendig debat op gang en een breed palet aan meningen kleurde de theaterzaal.   

Stelling 1: De TU mag in Delft niet verder groeien; verdere studentenhuisvesting wordt op TU-grondgebied gerealiseerd.

Stelling 2: Delft moet een burgerberaad invoeren met een beslissende stem, voor complexe onderwerpen die veel mensen aangaan. Bijvoorbeeld de energietransitie.

Doel van deze middag was niet om tot een afdelingsstandpunt te komen maar om de programmacommissie extra stof tot nadenken te geven. En die opzet slaagde prima.

Op deze plaats geen samenvatting van het debat: de leden zullen de argumenten en ideeën terugzien in het conceptverkiezingsprogramma zoals dat over enige tijd aan de leden wordt aangeboden. (Wil je voor die tijd met de programmacommissie meedenken, lees dan vooral het bericht over 21 september bovenaan deze Nieuwsbrief.)

Paul
Paul de Graaf (Programmacomissie)

Ten slotte was er aandacht voor de formatie en de plaats van GroenLinks, waarbij uiteraard de verhouding GroenLinks-PvdA aan bod kwam. Rik Grashoff, Delftenaar en lid van een landelijke klankbordgroep leidde dit onderwerp in. (Zie voor meer informatie onder meer de landelijke GroenLinks-Nieuwsbrieven en updates.)

Rik Grashof
Borrel