Regionale woonopgave 12.000 sociale woningen

In de regio Haaglanden worden regionale afspraken gemaakt over het bouwen van 12.000 sociale woningen. De onderhandelingen hierover tussen de besturen van de gemeenten hierover zijn gaande. Zij moeten er met elkaar uit zien te komen. De Provincie houdt toezicht of dit wel gebeurt. Er is onlangs een tweede bod gedaan voor het aantal sociale woningen dat gemeenten toezeggen om bij te bouwen. Gemeenten met relatief weinig sociale woningen moeten een inhaalslag maken door meer sociale woningen bij te bouwen. Zo ontstaat er meer spreiding van sociale woningen in de verschillende gemeenten.

Behalve aantallen ook bouwlocaties bepalen

GroenLinks vindt het hard nodig dat er sociale woningen worden bijgebouwd in Delft en de regio. In Delft is het aantal bouwlocaties echter schaars. GroenLinks heeft er daarom voor gepleit om behalve een bod te doen over het aantal sociale woningen ook plannen te maken over de locaties in Delft waar deze woningen gebouwd kunnen worden. Naast de wijken waar duurdere woningen worden toegevoegd aan de wijk (zoals in de Buitenhof) om de wijk leefbaarder te maken, vindt GroenLinks dat er in wijken waar het percentage sociale woningen laag is sociale woningbouw dient te worden toegevoegd. Volgens de gemeente zijn deze locaties maar moeilijk te vinden. Des te belangrijker is het om de schaarse ruimte die hiervoor beschikbaar is hiervoor alvast te reserveren.

Betaalbare seniorenwoningen in de eigen wijk

GroenLinks vindt dat er vooral betaalbare sociale woningen voor senioren gebouwd moeten worden. Er zijn meer woningen voor ouderen nodig vanwege de dubbele vergrijzing en omdat ouderen langer thuis wonen. GroenLinks wil dat ouderen in hun eigen vertrouwde wijk kunnen blijven wonen, zodat de sociale contacten behouden blijven. Maar niet alleen voor ouderen is het bouwen van seniorenwoningen van belang. Het verhuizen van ouderen naar een seniorenwoning brengt een hele verhuisketen op gang. Hierdoor ontstaat er doorstroming voor gezinnen en starters (jongeren) op de woningmarkt.

Studio’s zijn halve woningen

Tevens heeft GroenLinks voorgesteld om studio’s en andere éénkamerwoningen maar voor de helft mee te tellen in het aantal van 12.000 woningen die er gebouwd moeten worden in de regio. Een aantal zegt weinig. De woningen moeten wel van voldoende kwaliteit zijn en ook aan de duurzaamheidseisen voldoen, zodat de huurder weinig energielasten heeft. Dat draagt ook bij aan de betaalbaarheid. In iedere gemeente is het aan de eigen gemeenteraad om er voor te pleiten dat de sociale woningen in hun gemeente aan de nodige kwaliteitseisen voldoen en de gemeente zich er niet te makkelijk afmaakt met goedkope studio’s.