GroenLinks wil revolverend fonds Sociaal Domein

Voorkomen is beter dan genezen. Met die gedachte stelt GroenLinks het ‘Revolving fund Sociaal Domein’ voor tijdens de begrotingsbehandeling op dinsdag 27 oktober. Partners kunnen op dit fonds een beroep doen voor innovatieve projecten binnen het sociaal domein gericht op preventie. Hierbij geldt de voorwaarde dat zij het toegekende bedrag ook kunnen terugverdienen. Daarmee ontstaat er een win-win situatie. De Delftenaar is beter af met een goede gezondheid en de gemeente bespaart omdat er minder gebruik gemaakt wordt van voorzieningen. 

Deze projecten moeten aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Het project dient minimaal voor 50% door derden gefinancierd te worden. Er moet een aantoonbaar positief effect zijn op de zelfredzaamheid, participatie, gezondheid en welzijn van de Delftse inwoners. Het levert de gemeente binnen 4 jaar een besparing op binnen de Wmo, Jeugdhulp of Participatiewet.

Een goed voorbeeld van dit idee is de Eigen Kracht-conferentie. Uit onderzoek in Amsterdam blijkt dat 100 Eigen Kracht-conferenties een besparing van 1,7 miljoen per jaar oplevert. De vervanging van professionele zorg door hulp van bekenden is 19%. Bovendien blijkt het een aanzienlijke preventieve werking te hebben op het aantal onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Om de begroting sluitend te krijgen ontkomen we er niet aan om nog eens € 400.000 extra te bezuinigen op het Sociaal Domein. Dit komt bovenop de bezuiniging die het Rijk heeft doorgevoerd met de decentralisaties op het gebied van zorg en participatie naar de gemeente. GroenLinks wil hiervan € 100.000 inzetten voor het ‘Revolving fund Sociaal Domein’. Doordat het bedrag weer wordt terugverdiend kan de bezuiniging worden gerealiseerd en biedt het voordeel voor de Delftse inwoner. GroenLinks wil bestaande en nieuwe ondernemende partners uitdagen om met innovatieve ideeën te komen.