GroenLinks wil dat Delft alleenstaande vluchtelingenkinderen opvangt

GroenLinks heeft het college schriftelijke vragen gesteld, naar aanleiding van een oproep van hulpverleningsorganisaties. Deze organisaties maken zich ernstige zorgen over de kinderen die in hun eentje in vluchtelingenkampen in Griekenland verblijven. GroenLinks wil dat Delft alleenstaande vluchtelingenkinderen opvangt.

Op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije ontspint zich een almaar verdiepende humanitaire crisis. Daarbij zijn alleenstaande kinderen extreem kwetsbaar.
“Zo leven er duizenden alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. De kinderen wordt de toegang ontnomen tot hun meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. Ze zijn extreem kwetsbaar, ze kunnen worden misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit zicht.”

Aldus Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children.

Deze hulporganisaties roepen Nederlandse gemeentes op bereidheid te tonen, om een deel van deze alleenstaande kwetsbare kinderen op te vangen en om dit kenbaar te maken. Donderdagmiddag 5 maart verstuurden Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children een brief aan alle Nederlandse burgemeesters.

Een paar steden hebben al vorige week interesse getoond. Ze gaan overleggen of ze kunnen meewerken, om zo met andere steden zo'n 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen.

Inmiddels hebben 17 gemeenten aangegeven alleenstaande vluchtelingenkinderen te willen opvangen of de oproep te willen steunen. 19 andere gemeente zijn in beraad. (stand van zaken 11 maart) Het aantal gemeenten die de oproep steunt, blijft groeien en wordt bijgehouden in een overzicht van de hulporganisaties. GroenLinks wil dat ook Delft haar bereidheid toont en een rol gaat spelen bij de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen.

Lees hier de vragen van GroenLinks Delft.

https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/schriftelijke-vragen_66/2010173-fractie-groenlinks-schriftelijke-vragen-inzake-opvang-alleenstaande-vluchtelingenkinderen_137641.html