GroenLinks steunt ambities voor Gillisbuurt

GroenLinks ziet al langer kansen voor een duurzaam, kwalitatief en sociaal sterker Buitenhof. De toenemende tweedeling tussen buurten waar vooral mensen met lagere inkomens wonen en buurten met midden- en hoge inkomens moet stevig worden aangepakt. Er is flink wat werk te doen om de kwaliteit van buurten weer in balans te brengen en gelijktijdig de stad te verduurzamen. In Buitenhof liggen op dat vlak een hoop kansen. Deze woonwijk is toe aan verbetering. GroenLinks is blij met de ambities die de gemeente Delft samen met Woonbron uitspreekt voor de Gillisbuurt. De verbeteringen in de buurt worden niet alleen gerealiseerd met zichtbare ingrepen in het straatbeeld, maar ook met minder zichtbare sociale plannen. Het is precies de aanpak die we vanuit GroenLinks nastreven; iets dat samen met buurtbewoners en maatschappelijke instellingen gemaakt wordt.

De ambities voor de wijkversterkingsopgave staan in het document “Kansen voor een sterk Gillis”. Het doel is het verbeteren van kwaliteit van de buurt. Het gaat dan niet alleen om verbeteringen en ingrepen in het straatbeeld, maar ook om versterking van de sociale en economische factoren en de veiligheid in de buurt. Dat betekent concreet dat er gewerkt wordt aan de volgende zaken:

- vergroten en in balans brengen van het woningaanbod;

- verduurzamen van woningen en andere gebouwen;

- meer voorzieningen voor bewoners;

- toevoegen en versterken van economische bedrijvigheid;

- verbeteren van de bereikbaarheid;

- versterken van de leefbaarheid van de wijk;

- kwaliteit van straten, pleinen en parken verbeteren;

- de wijk beschermen tegen klimaatverandering;

- nieuwe woon-zorg concepten maken;

- meer en betere sport-, ontspanning-, economische-, culturele- en onderwijs activiteiten;

- verminderen van werkloosheid;

- verlagen van het percentage bewoners met een uitkering;

- meer doen met en door bewoners;

- versterken van het imago van de buurt

- en nog veel meer…..

 

Verder geeft het ambitiedocument een mooie beschrijving van de buurt in samenhang met de doelstellingen waar GroenLinks voor staat en die we in de coalitie nastreven. Voor Gillis gaat het om een mix van fysieke en sociale doelstellingen, inclusief de verbetering van de veiligheidsbeleving in de buurt. Daarnaast wordt vooruit gekeken naar het effect van enkele ontwikkeling in de directe omgeving. En er wordt een duidelijke link gelegd met kansen op het gebied van duurzame energie, groen, natuur en gezondheid.

 

GroenLinks vindt het belangrijk om bewoners te betrekken bij hun woonomgeving en de saamhorigheid te vergroten. Mensen moeten trots kunnen zijn op hun buurt. De manier van participeren en communiceren moet aansluiten bij de diversiteit van de wijk. Iedereen moet zich gehoord en begrepen voelen. Het vraagt om specifieke kennis en vaardigheden om iedereen bij de wijk te betrekken. Om een brug te kunnen slaan moeten we in de bewoners investeren en op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke gronden. Deze investering in mensen is minstens net zo belangrijk als al die mooie verbeterplannen.