GroenLinks laat alle kinderen meedoen

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. Gezinnen in armoede hebben geen geld om hun kinderen mee te laten doen aan sport of andere activiteiten. Ze kunnen hierdoor niet goed leren en zich ontwikkelen als hun klasgenoten. GroenLinks Wethouder Stephan Brandligt pakt daarom flink door bij het besteden van de extra rijksgelden die beschikbaar zijn gesteld voor kinderen in armoede en ouderen in de bijstand. Dit mede n.a.v. vragen uit de gemeenteraad.

Gratis sporten en deelname zomervakantieschool
In de praktijk blijkt, dat juist de armste gezinnen geen gebruik maken van een vergoeding uit het Jeugdsport- en cultuurfonds. Een kleine bijdrage blijkt een te hoge financiële drempel te zijn. Nu kunnen deze kinderen toch sporten en aan culturele activiteiten, zoals muziekles, schilderen of toneel deelnemen. Dat is een goede verbetering. Door een vergoeding van de eigen bijdrage kunnen ze ook meedoen aan de activiteiten van de vakantieschool. Zo is het voor hun ook een beetje vakantie.

Ontwikkeling kinderen Communityschool de Horizon
Op de Communityschool de Horizon zitten veel kinderen die in armoede leven. Als ze naar school gaan beginnen ze vaak al met een achterstand in hun ontwikkeling. Er is thuis weiniggeld voor speelgoed. Vaak hebben deze kinderen een taalachterstand. Ze komen regelmatig zonder ontbijt naar school. Van de ouders kunnen je geen financiële bijdrage vragen voor overblijven en activiteiten buiten schooltijd. Deze activiteiten zijn juist wel belangrijk om er voor te zorgen dat deze kinderen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Zodat zij in de toekomst niet meer in armoede hoeven te leven.

Ouderen in de bijstand
GroenLinks vindt het een gemiste kans dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is er voor ouderen die langdurig van een bijstandsinkomen rond moeten zien te komen. Door goede voorlichting en een voor deze ouderen eenvoudige manier van aanvragen hoopt GroenLinks dat meer ouderen in de bijstand hier gebruik van gaan maken. Dat kan net dat beetje helpen om uit de geldzorgen te komen.