Aan de oostkant van de Hof van Delft worden op dit moment de rioleringen vervangen. Met verbazing heeft GroenLinks geconstateerd dat er bij de herinrichting van de straten geen enkele boom is geplant. Alles is dichtgestraat en het staat weer helemaal vol met auto's. Ondertussen staat de Prinsenhofgarage grotendeels leeg..

Dat is vooral bijzonder omdat de gemeente onderzoek heeft gedaan naar hittestress. Juist dit deel van de stad blijkt in de zomer extreem warm te worden omdat er veel verstening is en weinig groen. Die hitte wordt de komende jaren alleen maar erger. De gemeente zag de aanpak van de rioleringen als een kans om de straat te vergroenen maar heeft daar dus niets mee gedaan.

GroenLinks heeft nu vragen gesteld aan het college van B&W om te achterhalen waarom er geen bomen zijn geplant, en of dat (alsnog) gaat gebeuren. Hierbij vragen we ook aandacht voor participatie in de buurt. Voor GroenLinks is het belangrijk dat ook bewoners worden gehoord als het gaat om herinrichting van hun straat of wijk