Voor onze fractie heeft daarbij het hele jaar deze vraag voorop gestaan: hoe gaan we om met alles en iedereen die kwetsbaar is in Delft. We kwamen op voor mensen die hun inkomen weg zagen vallen, leerlingen die niet meer naar school mogen maar thuis niet gesteund worden, leerlingen die geen stage kunnen doen, mensen die buiten beeld in eenzaamheid leven, mensen in verzorgingshuizen… Je kunt als gemeente niet alles oplossen, maar je kunt er wel zijn en doen wat binnen je mogelijkheid ligt.

En daarnaast is het juist in deze tijd van belang geweest om de aandacht niet weg te laten glijden naar alleen de corona-crisis, terwijl de klimaatcrisis onverminderd doorgaat en de biodiversiteit onverminderd afneemt. Dus hielden wij de raad voor om focus te houden, samen te werken en te doen wat nodig is voor de noodzakelijke vergroening en verduurzaming van de stad.

Daarbij hebben we groot respect voor de ambtelijke organisatie die in staat is geweest om het overgrote deel van het werk ‘gewoon’ door te zetten. Terwijl iedereen vanuit huis moest werken en alle communicatie met de stad digitaal verliep, werden wij als raad overspoeld met stukken en voorstellen, werden onze vragen beantwoord, werden onze besluiten opgepakt. Er werden belangrijke stappen gezet op Schieoevers, met parkeren, met het Prinsenhof. En in het sociaal domein was het alle hens aan dek. Het is klasse hoeveel werk er is verzet.

Ondertussen hebben wij als fractie samen met GroenLinks-leden aan mooie initiatieven mogen werken, zoals aan het vergroenen van de stad, en wisten wij ons gesteund door bestuur en werkgroepen.

Wat een voorrecht om in deze rare tijd met zoveel bijzondere mensen met hart en ziel te mogen werken aan een fijne, rechtvaardige, duurzame stad. Al die mensen die juist nu extra aandacht geven aan hun omgeving en aan wie het nodig heeft. We missen allemaal het warme, directe contact en toch zetten mensen zich daar overheen en blijven ervoor gaan. Hartverwarmend!

Er is een groep mensen die erg geraakt is door corona, in gezondheid of financieel. In het bijzonder voor deze mensen, maar natuurlijk voor iedereen, spreken wij de wens uit dat het tij snel mag keren.

Onze samenleving in corona-tijd heeft ons nog meer overtuigd van onze idealen. Opkomen voor wie kwetsbaar is, opkomen voor onze kwetsbare aarde. Laat 2021 het jaar zijn waarin wij met heel veel mensen, ook bij de stembus, kiezen voor deze koers!

De GroenLinks-fractie wenst jullie alle goeds voor 2021!
Namens de fractie, Frank van Vliet