Wat is een crisiskaart?

De crisiskaart is een opvouwbaar kaartje dat iemand bij zich draagt. Op dit kaartje staat wat de cliënt wil dat er gebeurt als diegene in een psychische crisis verkeerd. Bijvoorbeeld bij een psychose of een angstaanval. Op de crisiskaart staat met wie als eerste contact moet worden opgenomen in geval van een crisis en op welke manier degene benaderd wil worden. Zo weten hulpdiensten dat ze met iemand met een psychiatrische ziekte te maken hebben en hoe de persoon behandeld wil worden, omdat diegene er op dat moment niet toe in staat is om dit zelf te vertellen.

Ervaringsdeskundige Herstelacademie

De gemeente stelt subsidie beschikbaar aan de Herstelacademie voor het ondersteuning bij het opstellen van een crisiskaart en bijbehorend crisisplan door ervaringsdeskundigen in de GGZ. Sinds 2008 heeft GGZ Delfland de crisiskaart overgenomen van de GGZ-cliëntenorganisaties. GGZ-cliënten krijgen van hun hulpverlener aangeboden om een crisiskaart op te stellen op grond van een ‘signaleringsplan’. In de praktijk werkt het niet op deze manier. Juist door ondersteuning bij het opstellen van een crisiskaart in handen te geven van ervaringsdeskundigen leg je de regie volledig bij de doelgroep. Een ervaringsdeskundige staat naast de cliënt en geeft vertrouwen dat is precies wat nodig is bij het opstellen van een crisiskaart.

Van oppas voor de kat tot crisisopvang

Bij het een crisiskaart hoort een crisisplan. In dit crisisplan staan afspraken die de crisiskaarthouder maakt heeft met hulpverleners, huisarts, buren, familie voor het geval het niet goed gaat. Het gaat dan niet alleen om het regelen van de juiste medicatie en crisisopvang. Soms kan een gesprek met een familielid of een lotgenoot al voldoende zijn om een crisis te keren. Het gaat ook om het regelen van praktische zaken zoals het vragen aan een buur om op de kat te passen. De ervaring is dat het maken van de afspraken voor een crisisplan de psychische ziekte bespreekbaar maakt voor familie, buren, vrienden. Ook zij kunnen hierdoor eerder aan de bel trekken door afspraken te maken met de cliënt over wat zij kunnen doen als ze zien dat het niet goed gaat.

Kortom de crisiskaart zorgt er voor dat voorkomen wordt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid een psychische crisis krijgen en dat er meer steun en begrip is uit hun sociale omgeving. Daarom is GroenLinks blij dat de crisiskaart weer terug is!