GroenLinks bezuinigt niet op de Delftpas

Moeilijke tijden vragen om slimme investeringen. Met die gedachte kondigde GroenLinks een motie aan voor de gemeenteraad van 18 december. Daarin wordt het college opgeroepen om het reductietarief voor de Delftpas voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm in stand te houden.

De gemeente heeft in de nota ‘Aanpassingen bijzondere bijstand’ voorgesteld om dit tarief te laten gelden voor inkomens tot 110% van de norm, en bezuinigt daarmee 45.000 euro. Hierdoor zouden ongeveer 600 kinderen geen gratis Delftpas meer ontvangen en zouden hun ouders geen aanspraak meer kunnen maken op het reductietarief. GroenLinks stelt voor de bezuiniging terug te draaien, omdat zij dit bedrag juist zien als een slimme investering. Participatie bevordert immers het welzijn en de ontwikkeling, en werkt daardoor preventief en bevordert de kans op werk. Tevens stelt GroenLinks voor om de tegemoetkoming in de schoolkosten tot een inkomen van 130% te verstrekken in plaats van 110% zoals wordt voorgesteld in de nota. Deze plannen kunnen gefinancierd worden uit het budget bijzondere bijstand.

Deze regeling zorgt er voor dat ook bewoners met een laag inkomen kunnen meeprofiteren van de Delftpas. Dankzij deze pas nemen gezinnen deel aan cursussen bij de VAK en sportverengingen, en kunnen ze een voordelig abonnement krijgen bij DOK. Allemaal faciliteiten die anders misschien buiten hun bereik blijven. Hier profiteren de inwoners dus van maar ook instellingen als DOK en VAK: iedereen wint.