GroenLinks vindt drie scholen met meer dan 1000 leerlingen op de locatie van de kinderboerderij Tanthof en kindertuinen de Boterbloem onhaalbaar. Een complex van drie scholen tast onomstotelijk het mooie rustige groene en cultuurhistorische gebied aan. Dat gebied is juist zo aantrekkelijk voor ouders en grootouders om met kinderen naar toe te gaan en om vrijwilligerswerk te doen. De combinatie van onderwijs, naschoolse opvang in een groene omgeving met de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen spreekt GroenLinks wel aan. Maar dan kleinschaliger voor hooguit één school van 250 à 300 leerlingen, als dat de uitkomst is van de gezamenlijke wens van partijen. GroenLinks deelt de zorgen van de bewoners over de verkeersveiligheid. Het verkeerskundig onderzoek overtuigt GroenLinks er niet van dat meer dan 1000 leerlingen veilig naar en van school kunnen. Het omleiden van het verkeer via het Abtswoudse Bos of via een enorme omweg via de polder is voor GroenLinks geen optie. Dat mooie groene gebied is en blijft van voetgangers, fietsers, skaters en overige recreanten. GroenLinks is dan ook blij dat het college voornemens is om te besluiten om hier niet mee door te gaan.

Bewoners voelen zich niet gehoord

GroenLinks vindt dat de gemeente er alles aan gedaan heeft om te onderzoeken wat op er op de locatie van de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen wel en niet mogelijk is om aan de wensen van de schoolbesturen tegemoet te komen om voorzieningen en lokalen met elkaar te kunnen delen. GroenLinks vindt het belangrijk dat de bewoners zich gehoord voelen. We vinden dat de gemeente steeds duidelijk gecommuniceerd heeft over de fase van het proces, dat er nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen en dat de intentie is en blijft om de kinderboerderij te behouden. GroenLinks waardeert het dat er door de gemeente en Wethouders veel gesprekken zijn gevoerd met betrokken bewoners in Tanthof. Het feit dat de gemeente bleef vasthouden aan de ‘megaschool’ zoals het door de bewoners werd genoemd en dat het behouden van de scholen op de huidige locatie niet bespreekbaar was, heeft echter tot veel protest en wantrouwen richting de gemeente geleid in Tanthof.

Samen kom je verder

Het is hoog tijd dat alle betrokken partijen in Tanthof met elkaar om de tafel gaan zitten om samen te bouwen aan een toekomstbestendige wijk met goede locaties voor de scholen en voldoende betaalbare woonruimte voor senioren. GroenLinks vraagt de scholen, gemeente en bewoners in Tanthof om met elkaar open het gesprek aan te gaan, zonder voorwaarden vooraf. Verken samen alle belangen, onderzoek samen welke mogelijke oplossingen er zijn en kom samen tot een goed plan.  Er ligt een behoorlijk complexe opgave voor de toekomst van de wijk Tanthof. Dit vraagt om een weloverwogen integrale blik en aanpak, waarbij alle aanwezige kennis en ervaring nodig zal zijn; van bewoners, ondernemers, scholen en van medewerkers van de gemeente. We willen allemaal het beste voor Tanthof!