De energietransitie is een enorm belangrijke opgave die veel gaat vragen van iedereen in Delft. In de komende jaren moeten tienduizenden woningen beter worden geïsoleerd en op een andere manier worden verwarmd. GroenLinks wil daarin voortvarend stappen zetten. Tegelijkertijd is het duidelijk dat er ook hele andere problemen spelen, met name in de meest kwetsbare wijken van Delft. . Te denken valt aan werkloosheid, eenzaamheid en hittestress.

GroenLinks heeft een motie opgesteld vanuit het belang om deze opgaven met elkaar in verband te brengen. We vragen inwoners om mee te doen met de energietransitie en bieden hen oplossingen voor de problemen die hen bezighouden. Op zo’n manier kan meer draagvlak en daarmee snelheid ontstaan voor de energietransitie en wordt tegelijkertijd de aanpak van wijkproblemen aangejaagd. Hoe mooi is het als mensen die werk zoeken aan de slag kunnen met het isoleren van woningen? En als de openbare ruimte op de schop gaat vanwege de aanleg van een warmtesysteem kan een nieuwe inrichting terugkeren die uitnodigt voor ontmoeting en die verkoeling biedt.

Zoveel geld investeren vraagt wel om breed draagvlak in de raad. En dat is er! Zes partijen dienden de motie mee in en alleen Hart voor Delft stemde tegen. Zo laat de raad zien dat zij vaart wil maken met verduurzaming en dat tegelijkertijd de sociale kant erg belangrijk is.

Lees hier de motie.