Gemeente moet initiatieven van inwoners meer aanmoedigen

In een brief aan het college heeft GroenLinks een aantal schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van wijkcentra beheerd door de gemeente en buurthuizen in beheer van inwoners. GroenLinks sprak met vrijwilligers bij verschillende organisaties die op eigen initiatief activiteiten organiseren in een buurthuis dat zij ook zelf beheren. Uit dat gesprek kwamen drie punten naar voren die de nodige vragen oproepen.

Zo kunnen de buurthuizen in eigen beheer voor bepaald soort activiteiten niet concurreren met de gemeentelijk wijkcentra. Deze laatste gebruiken een lagere (niet marktconforme) huur. Dat is opzich goed, want op die manier kunnen ook inwoners met een laag inkomen participeren. Maar dit mag niet leiden tot valse concurrentie en dat lijkt nu het geval.

Verder hebben de vrijwilligers het gevoel dat de gemeente druk uitoefent om activiteiten, die zijn betaald door de gemeente, te laten plaatsvinden in de gemeentelijke wijkcentra. Ook als de deelnemers dat liever ergens anders willen laten plaatsvinden. GroenLinks vindt dat de inwoners daar zelf een keuze over moeten mogen maken.

Tot slot zijn de vrijwilligers ontevreden over het beheer van de gemeentelijke wijkcentra. Met het opleggen van allerlei regels drukken beheerders het ontstaan van vrijwilliger initiatieven de kop in of verdwijnen vrijwilligersactiviteiten uit het wijkcentrum.

GroenLinks vindt het belangrijk om deze punten serieus te nemen en duidelijkheid te verschaffen over het beleid, de regels en de rol van de gemeente. Wijkcentra en buurthuizen vervullen een belangrijke rol als ontmoetingspunt in de wijk. Ze moeten ruimte bieden aan bewonersinitiatieven en deze juist aanmoedigen in plaats van ontmoedigen.