Onbehoorlijk gedrag studenten

GroenLinks vindt het onbehoorlijk dat er studentenhuizen zijn in verschillende buurten van Delft die voortdurend overlast veroorzaken bij hun buren. Deze studenten die voor een groot deel lid zijn van een studentenvereniging verpesten het voor hun buurt. En ook voor de andere studenten. Uit een gesprek van de raad met bewoners uit de Wippolder en uit eerdere gesprekken van de fractie met buren van studentenhuizen blijkt dat het stadium om als bewoner eerst zelf een praatje te maken en de studenten die overlast veroorzaken aan te spreken inmiddels gepasseerd is. Zij feesten ook doordeweeks tot diep in de nacht en trekken zich niets van hun buren aan.

Vraag van bewoners niet meer om zelf het gesprek aan te gaan

GroenLinks maakt zich ernstig zorgen om de onleefbare en ongezonde situatie waarin bewoners met overlastgevende studentenhuizen wonen. Eén van de bewoners zei het tijdens een gesprek met de gemeenteraad heel treffend:

“Ik moet midden in de nacht mijn bed uit om eerst aan te bellen bij de studenten die zich niets van mij aantrekken om vervolgens een melding te doen bij de politie. Daar moet ik op wachten om ze vervolgens te woord te staan als de studenten waarvan de jongste op de uitkijk staat er inmiddels voor zorgen dat het stil is als de politie arriveert, zodat de politie niet kan ingrijpen. Ook als het dan stil blijft, lig ik nog uren te stuiteren van boosheid en kan ik niet slapen, terwijl om 6 uur mijn wekker gaat.”

En dit meerdere keren in de week, week in week uit. En dan vragen we hen ook nog om elke keer hiervan een melding woonoverlast te doen zonder dat de bewoners op korte termijn het effect hiervan zien.

Daarom vindt GroenLinks dat we niet meer van deze bewoners vragen om zelf in gesprek te gaan en studenten op hun gedrag aan te spreken. De gemeente heeft in reactie hier op laten weten, dat dit geen regel is en toegezegd om de communicatie hierover te verbeteren.

GroenLinks stelt voor om een team samen te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van de studentenhuizen, studentenverenigingen, huiseigenaren en vrijwilligers (afgestudeerden of getrainde burenbemiddelaars) uit de buurt, de wijkagent en een mediator of welzijnswerker. Een soort bemiddelteam waar bewoners hun melding kunnen doen, die er voor de bewoners op af gaat en de woonoverlast meldt. De politie hoeft dan ook minder vaak te worden ingeschakeld.

Gemeente om tafel met TU, studentenvereniging, huiseigenaren, bewoners en studenten

GroenLinks wil dat de gemeente het initiatief neemt om met elkaar een soort buurtconvenant of Delfts Sociaal Contract op te stellen met duidelijke gedragsaanwijzingen om de overlast te beperken. Spreek tijden af waarin er geen herrie gemaakt wordt, stel een maximum in van het aantal bezoekers per nacht per studentenhuis. Een studentenhuis is geen sociëteit. Leg in het buurtconvenant vast waar de fietsen kunnen worden gestald en over het opruimen van gebroken glas, kots en andere troep die studenten achterlaten. Maak afspraken met de huiseigenaren om de gedragsaanwijzingen op te nemen in de huurovereenkomst die de student moet tekenen om in het pand te kunnen wonen en zich op dat adres in te schrijven bij de gemeente, zodat hier ook juridisch tegen opgetreden kan worden als dat nodig is. Kijk verder wat de problemen zijn (zowel bij de studenten als de bewoners) en hoe die opgelost kunnen worden. Wellicht kan het open gaan van de studentenverenigingen hierin al een rol spelen.

Sluit in het uiterste geval het studentenhuis

Mocht dit alsnog niet het gewenst effect hebben om de woonoverlast aan te pakken dan vindt ook GroenLinks dat er moet worden ingegrepen met een juridische procedure met een dwangsom of het ontbinden van de huurovereenkomst. Daar hebben we als gemeente de artikel 2:63 van de APV voor en de beleidsregels woonoverlast op grond waarvan de Burgemeester kan optreden. De gedragsaanwijzingen die de huiseigenaar in de huurovereenkomst opneemt en een goede registratie van de woonoverlast zijn nodig om deze maatregelen te kunnen nemen tegen studenten die zich structureel blijven misdragen. Sluit in het uiterste geval het studentenhuis in plaats van dat de bewoners weggejaagd worden.

Tegen ontkamering

GroenLinks is tegen ‘ontkamering’ zoals het CDA en Onafhankelijke Delft voorstellen. We vinden het belangrijk dat studenten die in een studentenhuis wonen hun verworven recht hiervoor behouden en niet op straat komen te staan. Studenten die wel goed samen leven met hun buren mogen hier niet de dupe van worden.

Natuurlijk hoopt GroenLinks dat het zo ver niet hoeft te komen en we met elkaar in staat zijn om op een prettige manier met elkaar samen te leven in Delft.