Tuinstraat
Tuinstraat

Een nieuwe visie op parkeren!

GroenLinks heeft donderdag een motie ingediend waarin wordt gevraagd om een nieuwe visie op parkeren vanuit het perspectief van leefbaarheid en klimaat. De motie kreeg steun van bijna de hele gemeenteraad.

Aanleiding voor de motie was de nieuwe nota parkeernormen. In parkeernormen wordt vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen er aangelegd moeten worden bij een nieuwbouwproject of bij een grootschalige verbouwing. De nieuwe parkeernormen zijn lager dan voorheen en ook flexibeler. Dat is een goede zaak want we moeten toe naar minder auto’s en dus ook naar minder parkeerplaatsen. Daarmee werken we aan een beter milieu en aan een gezondere leefomgeving.

GroenLinks constateert dat er naast nieuwe normen ook een nieuwe visie op parkeren nodig is. We hebben dat de afgelopen tijd bijvoorbeeld gezien bij de plannen voor de Kruisstraat, waar volgens de regels midden in de stad parkeerplaatsen voor bezoekers moesten worden aangelegd, terwijl in de visie van GroenLinks bezoekers juist in de parkeergarages aan de rand van de stad moeten worden ontvangen. Een ander voorbeeld is de situatie rond de Prinsenhofgarage: deze garage staat nagenoeg leeg terwijl in Hof van Delft de auto’s op de stoepen staan geparkeerd. Dit vraagt om een nieuwe visie die uitgaat van leefbaarheid in de wijken!

Een ander probleem is dat bij bouwplannen de parkeernormen strak zijn geregeld terwijl er voor leefkwaliteit en klimaatadaptatie alleen maar wensen zijn beschreven. Dat leidt ertoe dat parkeerplaatsen in de praktijk belangrijker zijn dan bijvoorbeeld bomen. Bij het bouwproject aan de Bagijnesteeg is dat ook gebleken. GroenLinks wil dat in alle gevallen een integrale afweging wordt gemaakt.

Deze nieuwe visie en de vereiste integrale afweging gaan er nu komen door de aangenomen motie.

Ten slotte heeft GroenLinks het idee gelanceerd voor een Mobiliteitsfonds, waaraan projectontwikkelaars verplicht geld moeten afdragen bij nieuwe projecten. Immers, we nemen als gemeente genoegen met minder parkeerplaatsen, maar daarmee ontstaat er nog meer noodzaak om goede fiets- en OV-voorzieningen aan te leggen. Dat zou gedeeltelijk gefinancierd kunnen worden met het geld dat ontwikkelaars uitsparen met de aanleg van minder parkeerplaatsen. Om dat te regelen pleit GroenLinks voor een Mobiliteitsfonds.

Terugkijkend op de raadsvergadering is het fantastisch om te zien dat er, zelfs bij een gevoelig onderwerp als parkeren, bijna alle partijen vragen om meer aandacht voor leefbaarheid en klimaat!