Delft kiest voor de Oranjetunnel

In navolging van andere gemeenten zoals Maassluis, Vlaardingen, Midden-Delfland en Schiedam heeft de gemeenteraad zich gisteravond uitgesproken voor de Oranjetunnel.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu neemt op 7 december een voorkeursbesluit over de aanleg van een tunnel onder de Nieuwe Waterweg. Dat wordt of de Oranjetunnel of de Blankenburgtunnel.

GroenLinks vindt dat de Blankenburgtunnel rampzalige gevolgen heeft voor Midden-Delfland. De snelweg en tunnel worden aangelegd in natuur- en recreatiegebied, terwijl niet aangetoond is dat de kosten lager worden en de verkeersoplossingen beter zijn dan bij de Oranjetunnel.

Wethouder Junius zei dat ook het college een voorkeur heeft voor de Oranjetunnel, maar waarschuwde de raad rekening te houden met een andere keuze van de minister. Volgens de wethouder zou het raadzaam zijn om de Blankenburgtunnel niet direct af te wijzen.

GroenLinks, SP, D66, Onafhankelijk Delft en Fractie Van Oort voelden er niets voor om op die manier de deur op een kier te laten staan en wilden een duidelijke uitspraak. De partijen dienden een motie in, die werd gesteund door de ChristenUnie. Het Delftse college zal tijdens het provinciaal overleg aangeven alleen voor de Oranjetunnel te zijn.