Delft is groene stad met meeste bomen

De Groene Amsterdammer publiceerde een interessant onderzoek naar de groenste buurten van Nederland. De Aart van der Leeuwbuurt staat in de top-10 met een boomkroonoppervlak van 62%. Van alle grote steden heeft Delft de meeste bomen. GroenLinks is daar super trots op. Het planten van een boom is de simpelste maatregel voor verkoeling, CO2-opslag en fijnstofvermindering. Voor een gezonde leefomgeving zijn bomen van onschatbare waarde. GroenLinks onderstreept het belang van bomen in de stad. Een groene boomrijke omgeving is een prettige plek om te wonen en is heel goed bestand tegen het veranderende klimaat.

Wat de onderzoekers hebben gemeten is het boomkroonoppervlak. Vervolgens is het boomkroonoppervlak vergeleken met het totale oppervlak van een stad of gemeente. Delft heeft met 29% de hoogste score van alle grote steden in Nederland. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen en alles maar zo moeten laten als het is. Niks doen is geen optie. Bomen moet je sowieso zorgvuldig onderhouden en dat vraagt om een planmatige aanpak. Het gefaseerd kappen van zieke en zwakke soorten is een goed voorbeeld van hoe we dat in Delft doen. Daarmee voorkom je een enorme kaalslag. Dat geldt overigens ook voor het planten van bomen; je moet streven naar diversiteit in soorten, maten en leeftijd. Ook niet alle bomen zijn even geschikt voor een bepaalde plek. En omgekeerd is niet elke plek geschikt voor een boom.

 

GroenLinks wil in Delftse wijken ecologisch hoogwaardig groen en meer water toevoegen. Het verhoogt de leefbaarheid en zorgt voor een gezondere woonomgeving. GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen kan meegenieten van de voordelen van groen. Dat kan door het goed bereikbaar maken van de natuur buiten de stad en het aanleggen van gemakkelijk toegankelijke parken om de hoek. De ontwikkeling van de Staal is daar een mooi voorbeeld van. Ook het Poptapark wordt door de buurt op talloze manieren gebruikt. Daarentegen zien wij op de Phoenixstraat en de Westvest alleen maar steen en asfalt. Om de spoorzone te behoeden voor oververhitting moeten er veel meer planten en struiken worden aangelegd, en voor de vrolijkheid veel kleurrijke geurige bloemen. Wij blijven ons inzetten voor ont-stening van de stad.

 

GroenLinks is zich heel bewust van het feit dat het groen in Delft, met name door de enorme behoefte aan woningen, onder druk komt te staan. Maar ook in toekomstige wijken zoals Schie-oevers kan een grote hoeveelheid bomen worden geplant waar nu nog nauwelijks groen te vinden is. Op die manier kan het boomkroonoppervlak in Delft wel degelijk toenemen. Laten we streven naar een waarde van 40% in 2040.

https://www.groene.nl/artikel/bomen-als-kroon-op-elke-woonwijk