Brede steun voor de mantelzorger in de raad

GroenLinks heeft er voor gezorgd dat dagbesteding ingezet kan worden om de mantelzorger te ontzorgen. Dit n.a.v. het advies van de Adviesraad Sociaal Domein over de nieuwe Wmo-verordening 2019. Deze verordening is in de raad van 20 december vastgesteld. Ook verandert de manier van waarderen van de mantelzorger. De gemeente betrekt mantelzorgers bij de nieuwe invulling hiervan. GroenLinks heeft met brede steun van de raad twee aanpassingen in de verordening gerealiseerd.

  1. Dagbesteding voor de mantelzorger

De eerste is dat dagbesteding voor een cliënt ook bedoeld kan zijn voor het ontzorgen van de mantelzorger. In de verordening voor het verstrekken van de Wmo-voorziening dagbesteding is als resultaat toegevoegd: ‘Een goede balans tussen draagkracht en draaglast van de mantelzorger(s).’

Aanleiding hiervoor is het advies van de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad pleit ervoor dat dagbesteding er behalve voor het welbevinden van de cliënt ook voor het welbevinden van de mantelzorgers is. Dagbesteding betekent voor de mantelzorger, dat deze even zijn handen voor zichzelf of andere gezinsleden vrij heeft, niet vereenzaamd en op adem kan komen. Daarmee voorkomt het overbelasting van de mantelzorger.

 

  1. Begrijpelijk taalgebruik

De tweede aanpassing in de verordening is dat het woord ‘intrinsiek’ uit de verordening wordt geschrapt. Het is vakjargon en was bovendien verkeerd toegepast. Daarom staat er nu dat het doel van ondersteuning kan zijn: ‘De gezondheidssituatie van de cliënt te verbeteren door uit te gaan van de eigen motivatie.’  GroenLinks vindt het belangrijk dat de eigen motivatie uitgangspunt is als het gaat om het verbeteren van je gezondheid in plaats van dat dit opgelegd wordt door de gemeente.

 

Resultaatgerichte ondersteuning samen bepalen

De reden dat er een nieuwe verordening is vastgesteld is omdat de gemeente resultaatgericht ondersteuning gaat toekennen aan inwoners. Samen met de inwoner wordt afgesproken wat het doel is van de ondersteuning van de gemeente. Bijvoorbeeld een schoon huis als resultaat voor de huishoudelijke hulp. GroenLinks vindt dit een positieve ontwikkeling. Het biedt meer mogelijkheden om aan te sluiten op waar de inwoner om vraagt. De professional heeft meer ruimte om te doen wat werkt.