Bezoek aan de Buitenhof

Kortgeleden was ik op bezoek bij een betrokken bewoner van de wijk De Buitenhof -mijn eigen wijk-. Al lopende door de wijk hebben we het gehad over een aantal zaken waar zorgen over zijn, beter kunnen en meer aandacht behoeven vanuit de gemeente en de politiek. Onderwerpen zoals onderhoud van de openbare ruimte, zorgen over de toename van het verkeer als gevolg van de Lidl aan de Griegstraat, overlast van ganzen en het grofvuil naast de containers zijn niet onbekend. De komende jaren krijgt De Buitenhof daarom extra aandacht van de gemeente. 

 

De gemeente investeert in de openbare ruimte, waardoor de toegankelijkheid, het veiligheidsgevoel en de algemene kwaliteit van de openbare ruimte zal toenemen. Als GroenLinks zien wij erop toe dat deze doelstellingen zo goed mogelijk worden na gestreefd en gerealiseerd, in samenwerking met de bewoners en andere betrokken partijen.

Goede intentie, vervelend gevolg

Het komt vaak voor dat mensen vanuit een goede intentie ‘weggooien van eten is zonde’ hun etensresten, met name brood, niet in de prullenbak gooien. In plaats hiervan gooien zij het op een grasveldje of in de sloot. Vaak doen zij dit om ganzen, eenden en andere vogels te voeren in de koude maanden. Dit zorgt er helaas voor dat de vogels geen goed voedsel binnen krijgen en juist hierdoor overlijden. Bovendien zorgt het ervoor dat er ratten en andere ongedierte op af komen, die voor veel overlast bij bewoners zorgen.

Als GroenLinks vinden wij dat we bewoners hiervan bewust moeten maken en hier een passende oplossing voor moet komen. Er zijn in het land verschillende manieren/pilots om dit probleem op te lossen. Zo wordt er in Den Haag bijvoorbeeld gewerkt met broodbakken. Dit zijn prullenbakken waar bewoners hun brood in kunnen gooien. Wij gaan het college vragen om hiermee aan de slag te gaan en terug te koppelen wat een eventuele passende oplossing hiervoor is.

De zorgen van de bewoners delen wij en nemen we serieus. Tegelijkertijd kijken we positief naar de toekomst. De Buitenhof heeft onze aandacht en als GroenLinks blijven we bereikbaar voor de bewoners van deze mooie wijk in Delft.