Ingrid Lips

Ingrid Lips

Raadslid

Na vier jaar als raadslid ben ik blij dat ik me ook deze raadsperiode in kan zetten voor een socialer Delft. Ik wil er toe bijdragen dat het vanzelfsprekend is dat mensen met een beperking mee kunnen doen en er bij horen. Met betaalbare en toegankelijke zorg, voldoende sociale huurwoningen en banen zonder stigma, toegankelijke dienstverlening, voorzieningen en wijken.

Wat ik deze raadsperiode wil bereiken

Kinderen die opgroeien in gezinnen die leven in armoede of te maken hebben met kindermishandeling of ander huiselijk geweld wil ik een kans geven door de cirkel te doorbreken van generatie op generatie terugkerende problematiek. Zonder de juiste begeleiding is de kans namelijk groot dat een kind dat opgroeit in een gezin waar kindermishandeling, huiselijk geweld of armoede is, als volwassene ook weer in een vergelijkbare situatie terecht komt. Door preventie, snel inzetbare jeugdhulp en een goede begeleiding bij het volwassen worden.

Tanthof is een wijk die in meerdere opzichten verouderd is. Het is hoog tijd dat we de wijk, waar ik zelf al jaren met veel plezier woon, toekomstbestendig maken. Samen met bewoners wil ik er voor zorgen dat Tanthof een aantrekkelijke wijk is voor jonge gezinnen, ouderen én mensen die met ondersteuning in de wijk wonen. Door duurzame nieuwe schoolgebouwen in combinatie met gelegenheid voor sport en cultuur. Door woonvormen voor ouderen en toegankelijke voorzieningen. En door een inrichting van de wijk die uitnodigt tot bewegen en ontmoeting.