Cheraldine Osepa

Cheraldine Osepa

Raadslid

Een Delft waar iedereen binnenboord is. Daar wil ik aan werken. Ik ben afkomstig uit Curacao. Bewust heb ik voor Delft gekozen om te wonen en te ondernemen. Delft is een bruisende historische stad, maar ook een stad met vele mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling, met oog voor mens en natuur.

Die ontwikkeling moet in dienst staan van de bewoners van deze stad. Ik zie dat minima, ouderen en mensen met een migrantenachtergrond het in Delft vaak onnodig moeilijk hebben. Een gemeente is er om mee te denken en te helpen. Overbodige bureaucratie hoort niet thuis in onze stad.

Graag wil ik op lokaal niveau bijdragen aan een solidaire samenleving. Ik wil een stem zijn voor de groep die nu in armoede leeft en met weinig zorg en aandacht angstvallig stil blijft. Zo draag ik mijn eigen kernwaarden uit, en ook die van GroenLinks.