Op deze pagina vind je een aantal mogelijkheden. De komende maanden worden er hier en daar nog korte toelichtingen en vacatures aan toegevoegd.

Wil je iets doen en staat er tussen onderstaande niet iets van je gading, stuur dan vooral een berichtje met je vragen en ideeën naar Ida Vos, de secretaris van het bestuur: bestuur[@]groenlinksdelft.nl.

a. Nieuwsbrief GroenLinks Delft 

Wil je op de hoogte blijven van wat GroenLinks Delft doet, zowel in de Raad als daarbuiten? Gemiddeld een keer per vier weken brengt het communicatieteam een Nieuwsbrief uit voor leden en sympathisanten. Meldt je hier aan voor onze nieuwsbrief.

b. Leden-/thema-avonden en politiek cafés 

Met enige regelmaat organiseert de afdeling avonden voor/door leden en sympathisanten. Daarnaast zijn er een paar keer per jaar openbare discussieavonden (politiek cafés), meestal samen met een of meer andere Delftse politieke partijen. Via de Nieuwsbrief en de website blijf je op de hoogte. Je kunt langskomen en met anderen kennismaken zonder dat het je tot iets verplicht.

c. Maandelijkse borrels 

De huis-aan-huisbezoeken (zie f.) worden afgesloten met een borrel, die ook toegankelijk is voor mensen die niet aan de huis-aan-huisbezoeken hebben meegedaan. Dus: welkom! Actuele informatie vind je in de groepsapp campagne. Wil je daar graag in, stuur onze secretaris dan een mailtje op bestuur[@]groenlinksdelft.nl.

d. GroenLinks Delft campagne-appgroep 

In verkiezingstijd is deze groepsapp - waar op dit moment zo’n 65 GroenLinksers uit Delft lid van zijn - hèt medium waar alle plannen, data en tijden rond verkiezingsactiviteiten worden uitgewisseld. Maar je blijft via deze app ook op de hoogte van de huis-aan-huisbezoeken, andere gezamenlijke acties en de aansluitende borrels. Je kunt je, zonder verdere verplichtingen, aanmelden bij het bestuur via bestuur[@]groenlinksdelft.nl o.v.v. deelname campagneapp (en uiteraard je naam en telefoonnummer).

e. GroenLinks Delft discussie-appgroep 

Nieuw is een Delftse Whatsapp-groep waarin leden en sympathisanten kunnen  discussiëren/praten over actualiteiten en politiek gerelateerde onderwerpen. Wil je toegnag tot deze groep? Meld je aan bij het bestuur via bestuur[@]groenlinksdelft.nl