De rekening van de energietransitie in de woningbouw moet echter wel zo breed mogelijk gedragen worden, en niet via de woningcorporaties terecht komen op de schouders van de laagste inkomens. Voor deze enorme uitdaging stelt Delft met bewoners, instellingen en bedrijven een transitieplan op, het doel is dat Delft klimaatneutraal en van gas los is in 2030. 

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten burgers goed geïnformeerd zijn, is innovatie en kennisontwikkeling nodig en moeten deze ambities stevig worden verankerd in de Delftse omgevingsvisie en het omgevingsplan. Samenwerken met de TU en innovatieve bedrijven is essentieel en biedt mogelijkheden tot het creëren van werkplekken voor de laagopgeleiden.

 

Rapidly Climate Neutral

GroenLinks Delft wants to cultivate a healthy future: a green municipality that has clean air and well insulated, energy efficient homes. Because the problems related to climate change are urgent, GroenLinks wants Delft to make additional investments to quickly become a climate neutral municipality. By turning Delft into a frontrunner in sustainability we will strengthen its position as a centre of knowledge.

The costs of this energy transition should be shared by the many, rather than be passed on to lower income households by housing corporations. In order to meet this considerable challenge, Delft will collaborate with inhabitants, institutions and companies to develop a transition plan. The goal is for Delft to be climate neutral and gas-free by 2030.

Achieving this goal requires innovation as well as well-informed citizens. Our ambitions should be firmly rooted in Delft’s plans and vision for the environment. Collaboration with the Delft University of Technology and innovative companies is essential and has the potential to create new job opportunities.