Uit de schulden

Uit de schulden

GroenLinks Delft wil een eerlijke kans voor iedereen: we willen welvaart eerlijk verdelen, armoede en schuldproblemen aanpakken. We zien in de samenleving een steeds grotere financiële tweedeling ontstaan; ook in Delft. Vooral over de groeiende schuldenproblematiek maken wij ons grote zorgen. Het voorkomen en snel aanpakken van financiële problemen voorkomt veel andere problemen.

Daarom wil GroenLinks de regeling die er nu is voor minima beschikbaar maken voor grotere groepen. Op deze manier kunnen we de problemen van veel meer Delftenaren met schulden aanpakken. Immers, deze problematiek komt net zo goed voor bij mensen die wel werk hebben, maar alsnog net boven het minimum uitkomen. Daarnaast wil GroenLinks experimenteren met het snel overnemen van schulden. Dat is beter dan jarenlange en dure schuldsanering. Schulden moeten samen met schuldeisers zo snel mogelijk gesignaleerd en aangepakt worden. 

We willen samenwerken met vrijwilligers, energieleveranciers, woningcorporaties, zorgverzekeraars en andere schuldeisers om te voorkomen dat boetes zich opstapelen in wijken waar veel mensen in armoede wonen. Zo blijven we ook het ontstaan van bijkomende problemen voor. Gevolg: incassovrije wijken!

 

 

Out of Debt

GroenLinks Delft believes in a fair chance for everyone: we want to distribute our prosperity evenly, and we want to fight poverty and tackle debt problems. We observe a growing financial divide in our society. The increasing number of issues related to debts is a particular concern. Preventing and quickly dealing with financial problems may prevent many additional problems down the road.

 

This is why GroenLinks wants to make programmes meant for the lowest income groups available for more people. This will allow us to help tackle the debt problems of many others, since people who are employed and earn slightly more than the minimum wage can also struggle with debt. Additionally, GroenLinks wants to experiment with adopting debts. This is better than years of costly debt restructuring. Debt problems must be identified and dealt with as soon as possible, in cooperation with creditors.

We want to work with volunteers, energy providers, housing corporations, health insurers and other creditors to prevent fines from growing out of control, especially in areas where many live in poverty. By doing this we can prevent many of the additional problems related to debt issues. Our goal: no debt collectors in our neighbourhoods!

BEN JE NIEUWSGIERIG NAAR ONS HELE PROGRAMMA?

Programma 2018-2022