Sterk bestuur, verstandige keuzes

Sterk bestuur

GroenLinks Delft vindt het belangrijk dat het bestuur van de stad en de ambtenaren luisteren naar, en samenwerken met de organisaties en burgers van Delft. De grondhouding is persoonlijk, transparant en coöperatief. Burgers ervaren vaak dat ze bij vragen, meldingen of klachten van het kastje naar de muur gestuurd worden door verschillende instanties. De gemeente moet in zulke gevallen zelf verantwoordelijkheid nemen door één aanspreekpunt te regelen of het onderwerp zelf op te pakken.

GroenLinks wil na jaren van bezuiniging de komende jaren weer investeren in groen in de stad, fietspaden, kwetsbare buurten, schuldhulpverlening en het aantrekkelijk maken van de stad voor bedrijven en kenniswerkers. Het nog sneller aflossen van de schuld vindt GroenLinks niet nodig. De Delftse Rekenkamer constateert dat de schuld de komende jaren al stevig daalt. De OZB hoeft niet omlaag: liever leveren we de burgers voor de gemiddeld €23 per maand die ze betalen goede zorg, voorzieningen en een leefbare stad.

 

Burgers denken en praten mee over plannen voor de stad. Dat stimuleert betrokkenheid en levert ervaringskennis en draagvlak op. Dat helpt weer bij de uitvoering van het beleid, zodat het ook werkt in de praktijk. GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren keer op keer ingezet voor beginspraak: vanaf het begin af aan betrekken van bewoners bij nieuwe plannen. Een recent succes is de invoering van Right to Challenge. GroenLinks Delft gaat zich hier ook voor inzetten bij de invoering van de Omgevingswet.

 

Strong Governance, Sensible Decisions

GroenLinks Delft believes that it is important for the city council and civil servants to listen to and cooperate with citizens and local organisations. Citizens that have questions, notifications or complaints are often shoved from pillar to post by the different authorities. In such cases the municipality must take its responsibility and create a single point of contact.

 

After several years of austerity GroenLinks wants to start investing in green spaces, bicycle paths, vulnerable neighbourhoods, debt counselling and increasing Delft’s attractiveness for companies and highly skilled workers. GroenLinks believes it is unnecessary to increase debt repayments as the municipality’s debt will decrease considerably over the course of the next few years. The property tax (OZB) shouldn’t be decreased: instead we prefer the (average of) 23 Euros per person per month be spent to provide excellent health care, amenities and a liveable city.

 

Citizens are invited to join the discussion about plans for our city. This improves citizen involvement and provides experiential knowledge and consensus. These will in turn help to implement policy and ensure things also work in practice. GroenLinks has always supported early stage consultation: involving citizens in new plans from the very beginning. A recent success is the introduction of the Right to Challenge. GroenLinks Delft is committed to do the same during the introduction of the ‘Environment and Planning Act.

Ben je nieuwsgierig naar ons hele programma?

Programma 2018-2022