Iedereen welkom

Iedereen welkom

Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, zijn welkom in Delft. Deze mensen hebben vaak traumatische gebeurtenissen meegemaakt. GroenLinks vindt het belangrijk dat vluchtelingen goede begeleiding krijgen zodat ze snel mee kunnen doen in onze samenleving. Zo voorkomen we bovendien dat er spanningen ontstaan tussen huidige en nieuwe Delftenaren.

Zodra een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, moet er veel worden geregeld; denk aan een woning, werk en het op orde maken van de financiën. Daarnaast is het heel belangrijk dat de nieuwe Delftenaren leren welke basisnormen en -waarden hier gelden. Wanneer psychosociale problemen de integratie in de weg zitten, wil GroenLinks dat hier tijdens de begeleiding van vluchtelingen voldoende ruimte, tijd en aandacht voor is. 

Vluchtelingen moedigen we aan om mee te doen met vrijwilligerswerk, taalcursussen  en sport. Zo voelen ze zich sneller thuis in Delft, leren de Nederlandse taal sneller en bouwen een eigen sociaal netwerk op. Daarbij stimuleert en waardeert GroenLinks Delft de initiatieven van vrijwilligers, zoals de Delftse Buur en studenten die zich inzetten voor (jonge) vluchtelingen.

Everyone is Welcome

 

Refugees that are allowed to stay in the Netherlands are welcome in Delft. Many of them have had deeply traumatic experiences. GroenLinks believes it is important that refugees receive proper support so they are able participate in our society as soon as possible.

 

Immediately after a refugee receives their residence permit there are a lot of things that need taking care of. Think about, for instance, housing, employment and getting their finances in order. It is also very important that we educate newcomers about our basic norms and values. GroenLinks wants to make sure there is enough time and attention for proper counselling in case of psychosocial problems that could hinder the integration process.

 

We encourage refugees to participate by volunteering, taking language classes and playing sports. This will help them feel more at home, build a social network and learn the language quicker. GroenLinks appreciates and wants to stimulate volunteer initiatives such as Delftse Buur and students that help out (young) refugees.

Ben je nieuwsgierig naar ons hele programma?

Programma 2018-2022