GroenLinks beschermt de natuur in en om Delft. Bouwen doen we binnen bestaand stedelijk gebied: we kiezen voor een ‘compacte stad’ met veel groen. Onze wijken bevatten veel bomen en mooie parken. We zorgen ervoor dat het openbaar groen veel beter onderhouden gaat worden.

GroenLinks wil dat de groene gebieden rondom de stad beter bereikbaar worden te voet en per fiets. We verbinden het groen binnen en buiten de stad, want ook dieren moeten zich vrij kunnen bewegen, en planten moeten zich vrij kunnen verspreiden.

In het zuidoosten van Delft heeft de gemeente samen met de TU Delft en andere partners geïnvesteerd in het groener maken van de wijken en het toevoegen van water. Daarmee is dit gebied voorbereid op het veranderende klimaat. Deze werkwijze willen we nu ook in andere wijken toepassen.

 

A Green Delft

A sustainable, green environment is a comfortable environment to live in. GroenLinks is ambitious when it comes to sustainability, nature, wildlife and clean transportation. This will allow us to preserve Delft’s beautiful historic centre while also preparing it for a healthy future in which people and nature can coexist.

 

GroenLinks protects nature in and around Delft. Building projects are limited to existing urban areas: we prefer a ‘compact’ city with lots of green spaces. Our neighbourhoods contain many trees and beautiful parks. We want to drastically improve the maintenance of these public parks.

 

GroenLinks also wants green spaces that surround the city to be more easily accessible by bike or by foot. We want to connect green spaces in and around the city, to allow flora and fauna to spread or move about.

 

The south eastern part of the municipality, in collaboration with TU Delft and other partners, is investing in greener neighbourhoods. They are also making room for water in order to prepare this area for a changing climate. We want to apply these methods in other neighbourhoods as well.