Tegelijk zijn ook grotere evenementen als Taptoe, Westerpop en MooiWeerSpelen belangrijk voor Delft. De Gemeente zorgt ervoor dat deze evenementen een goede plek hebben in onze stad. In aanvulling daarop zien we graag weer een poppodium in de stad. We rekenen daarbij op initiatief en financiering van buiten, maar de gemeente mag daar ook aan bijdragen.

Ten slotte zal er in de aankomende periode geïnvesteerd moeten worden in hét museum van Delft, het Prinsenhof. Er is een grondige renovatie nodig, om deze publiekstrekker weer voor de toekomst klaar te maken. Wij vinden dat ook andere partijen die daar van profiteren mogen meebetalen.

Culture for Everyone <English version>
 

GroenLinks wants local or regional artists and creators to have the opportunities they need to make Delft a lively and interesting place to live. We want to see a diverse and high quality cultural sector that offers something for everyone. Creative initiatives are often beneficial to the local economy, but more importantly they bring people together and help make our city livelier. Cultural experiments deserve our support, especially small scale initiatives within certain neighbourhoods.

Larger events, such as Taptoe, Westerpop and MooiWeerSpelen, are equally important for Delft. The municipality ensures that these events are given space to thrive within our city. In addition we would like to see the return of a music venue to Delft. It should be primarily funded by an external party, but the municipality may contribute if necessary.

In the next couple of years we need to invest in Museum Prinsenhof. As one of our biggest attractions It needs a thorough renovation to make it ready for the future. We believe that parties that stand to profit from this should contribute financially.