Mede door die studie zag ik in hoe wij als mensen totaal niet duurzaam omgaan met de aarde. Bij GroenLinks heb ik een fijne groep mensen gevonden die zich net als ik willen inzetten om de samenleving te verduurzamen met daarnaast ook oog voor het sociale aspect. Ik wil mij graag inzetten voor een zichtbare, levendige en actieve afdeling hier in Delft waar ieder lid zich thuis voelt.