Deze raadsperiode zet ik mij opnieuw in voor een gezonde, groene, en duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. De bescherming van natuur en het behoud en verbeteren van groen vind ik belangrijke opgaven voor een alsmaar groeiende stad. De stad moet leefbaar blijven door aandacht te hebben voor gezondheid (luchtkwaliteit), bewegen (sporten en spelen), maar ook ontmoeten en verbinden (sociale samenhang). Het is mooi dat al die dingen uiteindelijk een plekje hebben gekregen in de nieuwe omgevingsvisie voor Delft, die samen met veel bewoners en bedrijven in de stad is opgesteld. Alle ruimtelijke onderwerpen die we in de raad bespreken zal ik beoordelen op de maatschappelijke effecten; wat zijn de gevolgen voor degenen die hier wonen en werken?

Delft heeft het financieel niet makkelijk, maar ik wil toch geld blijven uitgeven aan de dingen die voor GroenLinks belangrijk zijn zoals de jeugdzorg, wijkaanpak, schuldhulp, groen en duurzaamheid. Het raakt mij dat zo veel mensen in dit land in armoede moeten leven. We moeten soms pijnlijke keuzes maken, maar die keuzes mogen nooit ten koste gaan van de armsten in onze stad. Samen met mijn collega’s van GroenLinks blijf ik steeds weer zoeken naar de balans tussen bezuinigen en investeren.

Door wijk- en buurtbezoeken versterkt GroenLinks de verbinding met de mensen in de stad. Ik wil begrijpen waar ze blij van worden en wat hun zorgen zijn, wat mensen echt bezighoudt; en dat zijn vaak andere dingen dan energietransitie, maakindustrie en mobiliteit. Als raadslid vind ik het mijn taak om erop toe te zien dat bewoners en bedrijven voldoende betrokken worden bij nieuwe plannen voor Delft. En dat zij geïnformeerd worden over wat er met hun ideeën is gedaan.

Portefeuilles

  • Openbare ruimte - Leefomgeving
  • Groen - Delftse Hout
  • Delft West - Voorhof en Buitenhof
  • Delft Zuidoost - TU campus
  • Schieoevers - Station Campus
  • Nieuw Delft - Spoorzone
  • Afvalbeleid