Zorg door vrijwilligers en professionals beter afstemmen

GroenLinks kijkt tevreden terug op de commissie Sociaal Domein en Wonen van 5 september. De belangrijkste uitkomsten zijn een betere afstemming tussen vrijwilligers en professionals in de zorg en het sneller bieden van hulp in de jeugdzorg.

GroenLinks heeft veel waardering voor de enorme betrokkenheid in Delft van vrijwilligers. Het beleid van de gemeente is er ook op gericht om de inzet van vrijwilligers te vergroten. We zien daarbij een verandering in het soort vrijwilligerswerk dat gedaan wordt. Vrijwilligers doen taken met een steeds grotere verantwoordelijkheid. Er worden ook meer vrijwilligers ingezet voor mensen met grotere problematiek. De vraag is waar houdt dit op? Als vrijwilligers overvraagt worden dan jaag je ze weg. GroenLinks wil daarom dat er in goede dialoog met de vrijwilligersorganisaties afspraken gemaakt worden met de zorgaanbieders over wat vrijwilligers willen en kunnen doen en welke taken gedaan worden door professionals of onder hun verantwoordelijkheid.

Na het pleidooi van GroenLinks beloofde wethouder De Prez afspraken te gaan maken met de zorgaanbieders over de afstemming tussen inzet van vrijwilligers en zorg door professionals. GroenLinks vindt dat vrijwilligerswerk aanvullend moet zijn en de professionele zorg niet mag vervangen.

Sneller de juiste hulp bieden

Een ander punt dat GroenLinks tijdens de commissievergadering aan de orde stelde is de lange tijd dat jongeren en ouders moeten wachten om de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Dat dit te lang duurt blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd onder ouders en jongeren. Bij de fractie kwamen hier ook signalen over binnen. Ouders en jongeren haken hierdoor af of vragen helemaal geen hulp aan. GroenLinks is blij om van wethouder Hekker te vernemen dat hier wat aan gedaan wordt door de wachtlijsten en wachttijden tot een minimum te beperken. Ook wordt de communicatie hierover verbeterd. We hopen dat er snel verbetering in komt, zodat ouders en jongeren er van op aan kunnen dat ze op een goede en snelle manier geholpen worden.