v.r.n.l.: Rinske Wessels, Cheraldine Osepa, Claudia Hofemann

Wisseling van de wacht in de fractie

In de raadsvergadering van 30 januari 2020 neemt Rinske Wessels afscheid als raadslid en wordt ze opgevolgd door Cheraldine Osepa. Daarnaast zal Claudia Hofemann als commissielid worden geïnstalleerd.

 

Rinske Wessels: “Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van mijn zetel. Het is bijzonder en mooi werk. Echter het raadswerk in combinatie met het draaiende houden van mijn eigen bedrijf en de komst van een tweede kindje, is voor nu te veel.” Rinske is in maart 2018 als raadslid geïnstalleerd en heeft zich ingezet voor  de thema’s klimaatadaptatie en energietransitie. Daarnaast heeft ze via het organiseren van politieke café’s en het stellen van schriftelijke vragen luchtkwaliteit en 5G op de politieke agenda gezet. Andere fractieleden zullen deze onderwerpen nu op zich nemen. (Hier vind je Rinske's ontslagbrief)

 

Cheraldine Osepa is in april 2018 als commissielid geïnstalleerd en loopt dus al een tijdje warm in de fractie. Ze heeft zich binnen het sociaal domein ingewerkt en zich actief ingezet op GroenLinks zichtbaar maken in de stad. Cheraldine Osepa: “Graag wil ik op lokaal niveau bijdragen aan een solidaire samenleving. Ik wil een stem zijn voor de groep die nu in armoede leeft en met weinig zorg en aandacht angstvallig stil blijft.”

 

Claudia Hofemann is nu bestuurslid van GroenLinks Delft en zal haar bestuurstaken overdragen. Zij zal als commissielid toetreden tot de fractie. Met Claudia wordt de fractie een expert op duurzaamheid en energietransitie rijker. Claudia Hofemann: “Duurzaamheid begint bij jezelf en de gemeenschap waaraan je deelneemt. Vanuit dit uitgangspunt lever ik graag mijn bijdrage.”