Wijkbezoek Tanthof

Op Zaterdag 12 mei bracht een delegatie van GroenLinks een bezoek aan de Tanthof. Samen met een aantal vertegenwoordigers van Belangen Platform Tanthof ging het vanaf Delft Station Zuid kriskras door de wijk - uiteraard op de fiets. Lees hier het verslag van deze boeiende fietstocht.

 

Het eerste wat opvalt aan de Tanthof – vooral in het oudere oostelijke deel – is de hoeveelheid groen in de wijk. Mooi is ook om te zien hoe het Abtswoudse bos zich ontwikkelt en met Koeien in de Weijk een nieuwe vorm van beheer is geïntroduceerd. Toch wel een beetje om jaloers op te worden voor bewoners van de binnenstad (zie ook de foto).

Natuurlijk hebben we ook stil gestaan bij een aantal punten in de wijk waar veiligheid van fietsers meer aandacht zou mogen krijgen – op de fiets is goed te merken dat op sommige wegen te vaak te hard wordt gereden: bijvoorbeeld de oversteekplaats op de Kalfjeslaan en de Derde Werelddreef. De vluchtheuvels die hier zijn aangelegd zijn duidelijk niet voldoende om het verkeer te remmen.

Ook zijn we een object tegengekomen dat een goede bestemming kan gebruiken: wat gaat de gemeente doen met de boerderij (voorheen wijkcentrum) aan de Abtswoudsedijk. Zonde dat deze nu staat te verpieteren.

Onderweg ook langs de tram gereden – helaas kwam er op dat moment geen langs – maar verschillende deelnemers gaven aan dat het geluid duidelijk veel harder is dan voor de aanpassing van de rails. De oorzaak is niet echt duidelijk – de oplossing lijkt eenvoudig – gewoon wat langzamer rijden in de bochten – heeft iets te maken met het kwadraat in de snelheid als we het goed hebben begrepen.

Aan het eind van de fietstocht hebben we het opstijgpunt voor de 380 kV leiding bekeken. De inspraakprocedure voor de omgeving van het opstijgpunt loopt op dit moment. Het blijft natuurlijk ontzettend jammer dat dit opstijgpunt niet een paar honderd meter verder kon worden gerealiseerd. Voor de westelijke rand van de Tanthof is deze mast wel heel beeld bepalend.

Met het Belangenplatform Tanthof hebben we na afloop van de fietstocht stil gestaan bij het voorontwerp voor het bestemmingsplan, waarop door het Belangenplatform en de KNNV een reactie is gestuurd aan het bestuur van de Gemeente Delft. Het Belangenplatform maakt zich zorgen om de wijziging van de aanwijzing van ecologie naar groen in het plan en de uiteindelijke invulling van een aantal nu nog witte plekken in het plan, bijvoorbeeld het Uilenbosje aan de westelijke ingang van de wijk dat ook wat ons betreft groen is en niet wit. Ander aandachtspunt is de invulling van het parkeerbeleid in de wijk. In tegenstelling tot de stellingname in het concept plan is het platform van mening dat in de wijk geen sprake is van grote parkeerdruk. Belangrijk om deze visie ook in te brengen bij de herijking van het parkeerbeleid eind van dit jaar.

De laatste tijd vindt geen regulier overleg meer plaats tussen het belangenplatform en de wijkcoördinator. Als GroenLinks vinden wij dat erg jammer en we willen beide partijen dan ook aanmoedigen om dit wellicht in een aangepaste vorm weer op te pakken.