GroenLinks gaat op woensdagavond 17 januari met mensen met een handicap in gesprek over het toegankelijk maken van Delft. GroenLinks wil van de mensen waar het om gaat horen wat er volgens hen in Delft moet veranderen, zodat ze net als iedereen mee kunnen doen en er bij horen in Delft.

In de Tweede Kamer is in 2016 het VN-verdrag voor mensen met een handicap 'geratificeerd'. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking net als iedereen een opleiding moeten kunnen volgen, kunnen werken, kunnen sporten, naar het theater kunnen, gebruik maken van voorzieningen en reizen met openbaar vervoer. Het gaat dan niet alleen om mensen die vanwege een handicap in een rolstoel of scootmobiel zitten. Het gaat ook om mensen met een minder zichtbare handicap, zoals een verstandelijke beperking, laaggeletterden met moeite met lezen en schrijven en mensen met een psychiatrische ziekte. 

De gemeente Delft stelt samen met belanghebbenden een agenda op om Delft stapsgewijs toegankelijk te maken.  Delftenaren die hier uit eigen ervaring over mee kunnen praten nodigen we van harte uit om hier met GroenLinks over in gesprek te gaan. Wat vind jij dat er als eerste moet veranderen? Welke suggesties heb je hiervoor? We zijn benieuwd naar jouw ideeën.

Programma:

19.30 uur: Inloop met koffie en thee
20.00 uur: Inleiding door Ingrid Lips, gemeenteraadslid
20.10 uur: Introductie van de aanwezigen
20.20 uur: 1e ronde gesprekken: wat gaat er goed en waar liggen juist de knelpunten?
21.00 uur: pauze
21.10 uur: 2e ronde: wat kan er beter? En wat pakken we het eerste aan in Delft?
21.45 uur: plenaire samenvatting: wat nemen de raadsleden mee voor de gemeenteraad.

De toegang is gratis: graag wel even aanmelden via het e-mailadres sociaaldomein@groenlinksdelft.nl of telefonisch bij Paul de Graaf: (015) 262 48 32.

Hopelijk zien wij elkaar op 17 januari In het GroenLinks huis, Choorstraat 16 in Delft!