Voorhof-Oost Aardgasvrij

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt en afgevaardigden van vastgoedeigenaren in Voorhof-Oost hebben een E-deal voor een aardgasvrij Voorhof-Oost ondertekend. Hiermee zet de gemeente een stap in de goede richting op weg naar een aardgasvrij Delft. Met deze E-deal bundelen de gemeente, vastgoedeigenaren, woningbouwcorporaties en Verenigingen van Eigenaren de krachten om het gezamenlijke einddoel te bereiken: De wijk Voorhof-Oost aardgasvrij.

De E-deal bevat afspraken over de verkenning naar het aardgasvrij maken van 1.400 woningen in de wijk Voorhof die afgelopen maart is gestart. Het gaat om woningen in 11 gebouwen die nu zijn aangesloten op een warmtenet. GroenLinks is blij met de deal, omdat dit weer een stap in de goede richting is en hoopt dat dit een opmaat is naar het verder verduurzamen van de woningen in Delft.

Twee kansrijke opties
Delft start met de verkenning naar een aardgasvrije wijk in Voorhof-Oost, omdat daar nu de kansen liggen. Het bestaande warmtenet is aan vervanging toe en binnen Delft zijn er twee ontwikkelingen die mogelijkheden bieden voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in Voorhof-Oost.

  • De TU Delft bereidt de realisatie van een geothermische bron voor. Dat is aardwarmte die diep in de aarde aanwezig is.
  • In de provincie Zuid-Holland wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een warmterotonde. Deze warmterotonde transporteert warmte uit het havengebied van Rotterdam.

Naar deze ontwikkelingen wordt onderzoek gedaan. Het streven is dat er aan einde van december 2017 zicht is de mogelijke oplossing(en) en het vervolg.

E-deal én Green Deal
Een E-deal is een lokale overeenkomst waarin de gemeente Delft en andere partijen afspreken samen op te trekken om een bijdrage te leveren aan een gestelde duurzame ambitie. De verkenning naar een aardgasvrij Voorhof-Oost is tevens onderdeel van de landelijke Green Deal Aardgasvrije wijken die Delft met het Rijk heeft gesloten. Deze Green Deal werd in maart door GroenLinks Wethouder Brandligt getekend.

Energietransitie
De meeste mensen zullen in de toekomst geen aardgas meer gebruiken voor het koken en het verwarmen van het huis. Daarmee grijpt de energietransitie in tot achter de voordeur. Het aardgasvrij maken van Delft is echter noodzakelijk om de doelstelling van een energieneutraal Delft in 2050 te bereiken. GroenLinks is blij dat de gemeente deze stappen zet, want op deze manier werken we gezamenlijk aan een duurzame toekomst.