Cyclehoop fietsrek

Visie op fietsparkeren

GroenLinks wil dat de gemeente het fietsgebruik nog méér stimuleert. De fiets is een gezond, snel en schoon vervoermiddel. Fietsen moet aantrekkelijk zijn. Daarom wil GroenLinks goede fietsroutes en meer fietsenstallingen.

Fietsroutes
GroenLinks is blij met de voorgenomen aanleg van fietsstraten op de Abtswoudseweg en Hooikade/Zuideinde. Ook de aanpak van de fietsroutes naar de TU Delft en de bouw van de Gelatinebrug zijn van groot belang voor het fietsgebruik.

Fietsenstallingen
Bij Delft Centraal Station is de tweede ondergrondse fietsenstalling in aanbouw. Een derde volgt over een paar jaar. Station Delft Zuid blijft helaas een knelpunt. Gelukkig ziet de gemeente dat ook en dus is Delft in gesprek met de staatssecretaris over extra geld dat het Rijk heeft gereserveerd voor fietsparkeren bij stations in Nederland.

Ook in de rest van de stad heeft parkeren van fietsen meer aandacht nodig. GroenLinks wil veel meer en goede fietsenstallingen. Er moeten extra plekken gecreëerd worden door:
• meer (innovatieve) fietsklemmen te plaatsen – bijvoorbeeld klemmen die in het wegdek verdwijnen als er geen fiets aan vast staat
• fietsen te stallen op autoparkeerplekken langs de gracht  (1 auto = 13 fietsen!)
• leegstaande panden te gebruiken als fietsenstalling 

Dit is een voorproefje van onze inzet bij de bespreking van de nota fietsparkeren, die wethouder Harpe vóór de zomer 2017 aan de raad zal sturen.

GroenLinks wil niet alleen onbewaakte, maar ook bewaakte stallingen. De stalling op de Oude Langendijk bij het Blauwe Hart is gesloten tijdens de grote bezuinigingsronde. Vrijwilligers bewaken deze stalling nu enkele dagen per week. Dat is heel mooi, maar GroenLinks vindt dit geen duurzame oplossing. Er is grote behoefte aan deze bewaakte stalling en daarom willen wij dat het college met een structurele oplossing komt. Al eerder hebben wij voorgesteld om een organisatie als DOEL of een andere sociale partner hier een rol te geven.