Door Emma den Brok

Op 24 mei kwamen bijna twintig Delftse GroenLinksers online samen om te praten over hoe Delft er ná de coronacrisis uit kan zien. Want in zekere zin biedt de coronacrisis ook kansen voor reflectie en actie. Doordat “normaal” even niet meer bestaat, worden we ons extra bewust van zowel de problemen in onze huidige maatschappij, als de solidariteit en creativiteit die we allemaal bezitten. Met die gedachte had de fractie de avond opgezet om ideeën en input van leden te verzamelen over hoe we nu verder kunnen. 

We bespraken in twee rondes sociale en groene thema’s. We spraken in kleinere groepen, dus het was interessant om te zien welke onderwerpen in beiden groepen kwamen bovendrijven. Basisinkomen bijvoorbeeld was zo’n onderwerp. De observatie was dat veel mensen juist nu waarde hechten aan vrijwilligerswerk en het helpen van anderen. Basisinkomen zou een manier kunnen zijn om mensen de vrijheid te geven daarmee door te gaan in de toekomst. Ook kan de coronacrisis een kans bieden om de transitie naar een circulaire en sociale economie te versnellen: het besef dat beroepen als leraar, zorgmedewerker of schoonmaker ondergewaardeerd zijn is nu groter dan ooit. 

In de tweede ronde kwam duurzaamheid en de openbare ruimte aan bod. We zagen dat thuiswerken een oplossing kan bieden voor files, maar dat thuiswerken ook een privilege is: niet iedereen heeft de spullen of de thuissituatie die het toelaat. Tegelijkertijd zijn online activiteiten voor anderen wél bereikbaarder, zoals voor mensen met een beperking die niet makkelijk het huis uit kunnen.  

Twee onderwerpen kwamen wederom in beide groepen naar boven. Ten eerste dat er een kans is dat mensen het OV gaan mijden en eerder de auto pakken, nu we weer voorzichtig de straat op mogen. Hier zagen we allemaal een belangrijke taak voor GroenLinks weggelegd: zorg voor voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers, en zorg dat het OV aantrekkelijk blijft! Ten tweede hebben we allemaal een herwaardering van de natuur ervaren. Mensen zijn zich er bewuster van dat de wereld niet volledig maakbaar is. Aan ons is nu de taak om die waardering en dat bewustzijn vast te houden en te doen groeien. 

Na al deze ideeën en observaties kwam tijdens de afsluiting de scherpe vraag: Maar hoe kunnen wij als GroenLinks nu echt deze kansen realiseren? Veel van de waarden die tijdens de coronacrisis door iedereen omarmd worden passen in de ideeën van GroenLinks. Aan ons dus de taak om de vertaalslag van deze waarden naar concrete plannen te maken, en die plannen te verspreiden én uit te voeren. Na deze avond hebben we in ieder geval genoeg inspiratie om daarmee aan de slag te gaan.