Verkoop aandelen Eneco en investeer in duurzaamheid

De fractie GroenLinks is van mening dat de gemeente Delft haar aandelen in Eneco het beste kan verkopen. Het geld dat daarmee naar onze stad komt moet worden gebruikt voor de lange-termijn-opgaven van de stad. In het coalitie-akkoord is al afgesproken dat het in eerste instantie wordt ingezet om Delftse duurzaamheidsdoelen te behalen.

Samen met 43 andere gemeenten is Delft eigenaar van Eneco. Deze gemeenten, met uitzondering van Delft, hebben het voornemen om het bedrijf te verkopen aan een consortium geleid door Mitsubishi Corporation. Delft wordt nu gevraagd of zij ook bereid is om haar aandelen (2,44%) te verkopen. De opbrengst bedraagt circa 100 miljoen euro.

Twee jaar geleden heeft een meerderheid van de Delftse raad, waaronder GroenLinks, uitgesproken tegen de verkoop van de aandelen Eneco te zijn. GroenLinks wilde de duurzame koers van Eneco borgen en aandelen geven invloed op die koers. Andere gemeenten, waaronder Den Haag stemden ook tégen verkoop.

Inmiddels zijn de tijden veranderd en is Delft nog de enige gemeente die de aandelen wil behouden. Daarmee is de invloed op de koers van Eneco nagenoeg nihil. Tegelijkertijd heeft Mitsubishi toegezegd de duurzame koers vast te houden.

Ook heeft de Delftse raadscoalitie in haar coalitie-akkoord afgesproken om, áls de aandelen van Eneco verkocht  worden, deze middelen in eerste instantie in te zetten om de Delftse duurzaamheidsdoelen te behalen. Daarbij kan gedacht worden aan de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, etc.

Met dit alles op een rij, komt GroenLinks tot de conclusie dat de gemeente Delft de meeste impact op verduurzaming zal hebben door de aandelen te verkopen en de middelen te investeren in de verduurzaming van de stad. GroenLinks is daarmee vóór de verkoop van de aandelen Eneco.

Tijdens de commissievergadering op 16 januari heeft GroenLinks kritische vragen gesteld over de rol van Mitsubishi in de wandaden en gruwelijkheden met dwangarbeid in Nederlands-Indië tijdens de tweede wereldoorlog. De wethouder heeft toegezegd dat de aandeelhoudersvergadering er bij Mitsubishi op zal aandringen om hierover in gesprek te gaan met de Stichting Japanse Ereschulden.

In de commissie bleek een ruime meerderheid van de raad voor de verkoop van de aandelen Eneco te zijn. Het besluit komt als hamerstuk op de agenda voor de aankomende raadsvergadering.

GroenLinks wil dat er nu een gesprek komt met inwoners van de stad over de besteding van de opbrengst van de aandelen. De centrale vraag is daarbij: Wat zien onze inwoners als dé opgaven voor Delft voor de komende 25 jaar? Laat het ons weten!