Trots op Delft Gouden Sociale Gemeente

GroenLinks is er trots op dat Delft volgens Sociaal Werk Nederland een Gouden Sociale gemeente is. De gemeente wordt gewaardeerd, omdat er samen met partnerorganisaties in de stad al vanaf 2014 een Sociale Visie ontwikkeld is waarin de uitgangspunten staan voor de Innovatie in het Sociaal Domein. Hierdoor loopt Delft in innovatie vooruit op andere gemeenten. GroenLinks bedankt alle partnerorganisaties en burgers die actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van de Delftse Sociale Visie en bij de ontwikkelagenda om innovaties tot stand te brengen.

GroenLinks is blij dat aanbieders pro-actief meedenken om de innovatie in het Sociaal Domein in Delft en de regio te realiseren en daarvoor met elkaar de nodige uitdagingen aan te gaan. Juist ook als er bezuinigd moet worden op voorzieningen.

Dankzij de actieve betrokkenheid van partners en vrijwilligers loopt Delft voorop met de netwerkorganisatie Delftvoor Elkaar  waarin twaalf partner organisaties met elkaar samenwerken. Niet alleen op het grbied van Welzijn, ook op andere vlakken in het Sociaal Domein komt de vernieuwing tot stand. Werkse is vooruitstrevend als het gaat om de uitvoering van de Participatiewet en het samenwerken met maatschappelijke ondernemers in werkwaardig om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Stunt biedt mensen die moeilijk kunnen integreren weer een nieuwe kans als werknemer of als ondernemer. Lekker Bezig is een nieuwe vorm van dagbesteding waarin verschillende organisaties er voor zorgen dat mensen die te goed zijn voor dagbesteding maar geen gewoon vrijwilligerswerk kunnen blijven meedoen. De ´Krachtpatsers´ is een samenwerkingsproject voor een goede overgang van Jeugdhulp naar Wmo. Pieters Kamerhuis haalt de samenleving naar binnen om bewoners er aan deel te laten nemen. Door samenwerking met de TU gaan zorg en techniek in Delft hand in hand. En met de Pact tegen de Armoede wordt er blijvend samengewerkt aan een zo effectief mogelijk armoedebeleid in Delft.

Dat Delft een Gouden gemeente is, is een aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan en de gezamenlijke Sociale Visie verder te blijven ontwikkelen.