Tanthof is en blijft de groenste wijk van Delft
Tanthof is en blijft de groenste wijk van Delft

Tanthof is en blijft de groenste wijk van Delft

Voor een volle zaal werden de politieke partijen op woensdagavond 14 maart uitgedaagd om de vragen van de bewoners te beantwoorden. Ingrid Lips en Klaas Herrema, Tanthof-bewoners en nummer 2 en 3 op de lijst voor GroenLinks, waren erbij. De discussie werd gevoerd over zwerfafval, Avalex en slecht onderhoud van het groen, maar ook over fijnstof door houtstook en meer verkeer op de kruithuisweg, uitgaans- en horecagelegenheden in Tanthof, de verpaupering van de winkels aan de Dashof en de Bikolaan en het verdwijnen van voorzieningen uit Tanthof.

Ingrid voerde namens GroenLinks het woord. Ingrid: “Ik ben onder de indruk van de grote belangstelling van bewoners voor dit politiek café georganiseerd door de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft.”

Hieronder een samenvatting van de GroenLinks standpunten per onderwerp.

Houtstook

Een actueel onderwerp is de overlast van fijnstof door barbecues en houtstook. In steden als Amersfoort, Groningen en Utrecht heeft de gemeente al een aanpak uitgewerkt om de gevolgen van houtstook en bbq tegen te gaan. Volgens GroenLinks kan het oplossen van dit probleem ook in Delft niet alleen aan bewoners onderling worden overgelaten. Het is belangrijk dat de gemeente de hoeveelheid fijnstof en de impact op de gezondheid van mensen serieus neemt en de daarbij vooral inzet op het bewust maken van mensen wat de effecten hiervan zijn. Als in een aantal gemeenten al een succesvolle aanpak is om houtstook te verminderen, dan nemen we daar graag een voorbeeld aan.

Uilenbosje

GroenLinks vindt dat het Uilenbosje bij de op- en afrit naar de A4 behouden moet blijven en niet plaats moet maken voor een hotel of wegrestaurant. Dat mag niet verloren gaan. Het heeft een hoge ecologische waarde en fungeert als verblijfplaats voor vele dier- en plantensoorten. In de afgelopen raadsperiode heeft GroenLinks tegen de wijziging van het bestemmingsplan gestemd.

Tanthof op politieke agenda

De wijk Tanthof is in de jaren ’70 en ’80 gebouwd om te voorzien in de grote behoefte aan éénsgezinswoningen voor jonge gezinnen. Inmiddels is de samenstelling van de wijk veranderd. Veel ouderen willen niet weg uit Tanthof. Tanthof heeft ook veel eenpersoons starterswoningen waar mensen met een beperking wonen. Kortom: er is een andere behoefte aan voorzieningen dan 30 jaar geleden. Dit betekent dat we opnieuw moeten gaan kijken als gemeente hoe we de wijk Tanthof voor de bewoners aantrekkelijk kunnen maken. Om hierin te voorzien wil GroenLinks dat er samen met de bewoners een plan voor de toekomst van Tanthof wordt opgesteld, net zoals voor Buitenhof, Voorhof en de Kuyperwijk.

Goed onderhoud en aanpak zwerfvuil

Het aantrekkelijk maken van de wijk begint met het beter onderhouden van de openbare ruimte en het opruimen van zwerfvuil. Daar moet snel een begin mee gemaakt worden. Dit geldt voor de hele stad maar zeker ook voor Tanthof. GroenLinks wil Afval scheiden zo makkelijk mogelijk maken door de communicatie en dienstverlening van Avalex te verbeteren. Om mensen er bewust van te maken dat eenden voeren rattenoverlast veroorzaakt, moet de gemeente bordjes ophangen op plekken waar vaak eenden vaak gevoerd worden. Om de waterkwaliteit in Tanthof te verbeteren zorgt de gemeente voor afvalbakken voor hondenpoep bij het water.

Nieuwe energieneutrale basisscholen op centrale plek

Door de eerder genoemde wijziging in de samenstelling van de wijk, loopt ook het aantal leerlingen op basisscholen af. Dit heeft een fusie van scholen tot gevolg. GroenLinks wil voor deze school een energieneutraal gebouw en een groen schoolplein. De school moet te voet, met de fiets en het openbaar vervoer goed en veilig bereikbaar zijn. Door een slimme combinatie te maken met andere voorzieningen zoals kinderopvang, een sportzaal en een bibliotheek kunnen de scholen een brede maatschappelijke functie vervullen. De plekken die vrijkomen ten gevolge van de scholenfusie(s) kunnen worden ingevuld met ouderenhuisvesting om de doorstroom van ouderen binnen hun eigen wijk te bevorderen. Hierdoor komen die woningen weer op de markt voor jonge gezinnen met kinderen wat zorgt voor verjonging en levendigheid in de wijk.

 

Betaalbare woningen en voorzieningen voor ouderen

GroenLinks wil dat Tanthof levensloopbestendig wordt gemaakt. De seniorenwoningen worden wat GroenLinks betreft betaalbaarder en er komt ruimte voor nieuwe woonvormen in combinatie met zorg en andere voorzieningen. De routes naar winkels worden toegankelijk gemaakt voor scootmobiel en rollators, met voldoende bankjes om onderweg op uit te rusten. Bij de winkels komt een openbaar toilet en de winkelcentra aan de Bikolaan en de Dashof worden in overleg met de winkeliers beter toegankelijk en dementievriendelijk gemaakt.

Tanthof beter bereikbaar per fiets en OV

GroenLinks wil snelfietsroutes van Tanthof naar de Binnenstad, de Campus en omliggende gemeenten. Met zo min mogelijk stoplichten en een groene zone voor fietsers. Station Delft Zuid wordt het eerste energieneutrale station van Nederland. Er gaan meer treinen rijden waarmee de bereikbaarheid van Tanthof wordt vergroot. Wat GroenLinks betreft blijft Delft Zuid niet het enige station waar geen bus stopt. GroenLinks wil een directe en snelle oost-west verbinding van en naar Emerald, Pijnacker-Zuid en een aansluiting op het metronetwerk van Rotterdam.