Start Delftse pilot om jongeren uit de schulden te krijgen

Jongeren hebben nog hun hele leven voor zich. Het hebben van schulden op jonge leeftijd kan ervoor zorgen dat zij stoppen met hun opleiding, weinig zicht hebben op een baan en niet mee kunnen doen in de samenleving. Gemeente Delft wil dit voor zijn en start daarom met een nieuwe methode om jongeren met problematische schulden te helpen; het jongerenperspectieffonds. Maximaal 10 Jongeren starten in september met een intensief traject begeleid door de Financiële Winkel en de Jongerenacademie van de gemeente Delft.

Een jongerenperspectieffonds is een innovatieve aanpak die in andere gemeenten zijn waarde heeft bewezen. Ongeveer 80% van de betrokken jongeren is een jaar na een traject nog schuldenvrij. In Delft willen we als resultaat jongeren die minimaal een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger hebben gehaald, of aan het werk zijn in een baan met toekomstperspectief. Ze hebben geen nieuwe schulden en de problemen in hun leven zijn onder controle.

Waarom een jongerenperspectieffonds
Wethouder Stephan Brandligt van werk en duurzame ontwikkeling; We willen jongeren een nieuwe kans geven. Een kans op een schuldenvrije maar vooral ook zorgenvrije start. Door naast de schulden ook de andere problemen van de jongeren aan te pakken krijgen ze weer zicht op een betere toekomst.”

Integrale aanpak
In de aanpak vanuit het jongerenperspectieffonds werken de jongeren samen met medewerkers van de Financiële winkel en de Jongerenacademie intensief aan een (financieel) gezonde toekomst. Ze krijgen de kans om een opleiding te volgen, worden begeleid naar werk of een andere manier van meedoen in de maatschappij. Waar nodig krijgen ze zorg en ondersteuning en de jongere krijgt een mentor op wie ze terug kunnen vallen. Als de jongere hard werkt en het traject succesvol afrondt dan biedt Delft hen een schone, schuldenvrije, lei.

Toename jongeren met schulden
Steeds meer jongeren hebben te maken met schulden die ze niet meer kunnen aflossen, ook in Delft. Heel vaak ontstaan hoge schulden door een samenloop van omstandigheden. Er zijn problemen thuis, psychische of verslavingsproblemen of de jongere heeft iets heel ergs meegemaakt. Zelf kunnen ze de problemen niet meer oplossen en stoppen met hun opleiding om te gaan werken. Een baan met toekomstperspectief is dan moeilijker te vinden. Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel van weinig inkomen en veel schulden. Daar komt bij dat jongeren wel gebruik kunnen maken van begeleiding om beter met geld om te leren gaan maar niet van bestaande regelingen voor schuldbemiddeling. De schulden blijven bestaan.