School's cool

Volgende week vindt de opening plaats van School's cool in Delft. Een organisatie die kinderen begeleidt bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een initiatief van Joan Koene en Mirjam Biegstraaten.

Als een kind de stap maakt van groep 8 naar de brugklas wordt hij geconfronteerd met grote veranderingen: een nieuwe omgeving, verschillende docenten, onbekende klasgenoten. Sommige kinderen hebben moeite met deze nieuwe situatie om te gaan. School's cool kan deze kinderen helpen.

Vanaf de laatste maanden van groep 8 tot aan het einde van de brugklas wordt een kind gekoppeld aan een mentor. Deze vrijwilliger komt bij de leerling thuis en helpt hem met (school)zaken. Ook de ouders worden betrokken bij hun schoolgaande kind. Op deze manier probeert School's cool schooluitval te voorkomen.

Het project is bedoeld voor kwetsbare kinderen uit groep 8 van Delftse basisscholen. De initiatiefnemers hopen het verschil te kunnen maken voor kinderen die het in zich hebben, maar die bijvoorbeeld net de pech hebben dat ze leven in een gezin waar het niet zo van een leien dakje gaat. Waar ouders hun kinderen niet de begeleiding kunnen bieden die ze nodig hebben. En die School's cool door mentorbegeleiding wel kan bieden.

School's cool is actief in diverse steden in Nederland, o.a. in Breda, Utrecht, Gouda en Amsterdam. En met succes. In Amsterdam gaat 90% van de School's cool-kinderen over naar de tweede klas.