De horeca heeft een zwaar jaar achter de rug door de coronamaatregelen. Ondanks financiële ondersteuning vanuit het rijk en extra geboden ruimte vanuit de gemeente verkeert de horeca in zwaar weer. Door ruimte te bieden met terrassen en festiviteiten kunnen ondernemers meer klandizie trekken in deze lastige tijden.

Het voorstel roept op om bijvoorbeeld te kijken naar het tijdelijk verlagen van de vergunningsaanvraag voor eenvoudige evenementen, het tijdelijk verminderen van de tijd tussen festiviteiten. Daarnaast willen we dat er gekeken wordt naar het kwijtschelden van precario, reclamebelasting en leges voor het wijzigen van een horecavergunning. Als laatste moet het mogelijk worden om evenementen te verplaatsen wanneer deze afgelast moeten worden door maatregelen, zodat deze op een later moment alsnog doorgang kunnen vinden wanneer dat weer kan.

De maatregelen die worden voorgesteld, zijn voorstellen die voor relatief weinig budget en capaciteit uitgevoerd kunnen worden. Gezien de financiële situatie van de stad zien we deze voorstellen als reëel. De komende weken zal het college zich buigen over het voorstel, daarna zal het terugkomen voor definitieve besluitvorming. Met dit pakket maatregelen geven we ondernemers een steun in de rug en kijkt GroenLinks uit naar een mooie Delftse zomer.