Vergadermodel samenwerking raad en stad
Samenwerkingsmodel raad en stad

Twee jaar geleden is de werkgroep gestart met een enquête en een gesprek met inwoners die in de voorafgaande vier jaar hadden ingesproken in de raad. Dit gesprek ging in de volle breedte over de wijze waarop politiek en samenleving samenwerken in het vormgeven aan de stad. De werkgroep haalde inspiratie op bij o.a. andere gemeenten en bij vakspecialisten en kwam gaandeweg tot een pakket van meer dan twintig voorstellen, waarvan inmiddels een groot deel is gerealiseerd.

Beeldvorming heeft een veel prominentere plek gekregen in het werk van de raad, en de raad ontwikkelt steeds meer manieren om daar invulling aan te geven. Er worden wijkbezoeken afgelegd, bewoners worden uitgenodigd bij ambtelijke presentaties, er zijn discussie-avonden en bij de griffie start een medewerker beeldvorming die dit palet nog verder zal uitbreiden.

Ook heeft de raad besloten om haar bijeenkomsten en vergaderingen op donderdag te houden in plaats van verspreid over de week. Zo is het voor alle Delftenaren duidelijk dat dit de dag van de raad is, de dag waarop het stadhuis een bijenkorf is van politieke activiteiten.

Corona heeft het de afgelopen maanden helaas moeilijk gemaakt om ten volle invulling te geven aan alle nieuwe ideeën. Maar met de werkgroep is er bijgedragen aan een cultuur waarin de raad steeds kijkt hoe de samenwerking met de stad het beste vorm kan krijgen. Dat is een belangrijk fundament. GroenLinks is trots dat zij daar samen met de collega’s van alle partijen aan heeft kunnen bijdragen.