Politiek Café 5G Flyer

Politiek Café 5G

Het vijfde generatie mobiele netwerk (5G) wordt waarschijnlijk binnen een aantal jaar ingevoerd in Nederland. Op meerdere plekken wordt nu al met dit nieuwe netwerk geëxperimenteerd.

Voorstanders van 5G wijzen op de mogelijkheden die het nieuwe netwerk met zich mee brengt. Het netwerk is zo’n zeven keer zo snel, maakt bijvoorbeeld zelfrijdende voertuigen en opereren op afstand mogelijk en is energiezuiniger dan de voorganger 4G. Aan de andere kant zijn er ook zorgen over de privacy en veiligheid van het netwerk en de mogelijke gezondheidsrisico’s voor mens, plant en dier.

Het vijfde generatie mobiele netwerk (5G) wordt waarschijnlijk binnen een aantal jaar ingevoerd in Nederland. Op meerdere plekken wordt nu al met dit nieuwe netwerk geëxperimenteerd.

Voorstanders van 5G wijzen op de mogelijkheden die het nieuwe netwerk met zich mee brengt. Het netwerk is zo’n zeven keer zo snel, maakt bijvoorbeeld zelfrijdende voertuigen en opereren op afstand mogelijk en is energiezuiniger dan de voorganger 4G. Aan de andere kant zijn er ook zorgen over de privacy en veiligheid van het netwerk en de mogelijke gezondheidsrisico’s voor mens, plant en dier.

Wat betekent de invoering en uitrol van 5G voor een gemeente als Delft? Wat zijn de kansen en risico’s? Welke rol kunnen en moeten we als gemeente hierin nemen? Om antwoord te geven op deze en andere vragen organiseren GroenLinks Delft en STIP het politieke café 5G.

Op woensdag 20 november laten we ons informeren door een aantal experts op dit gebied:

  • Marijn Janssen, hoogleraar ICT & Governance aan de TUDelft praat ons bij over technologische kansen en beleidsmatige uitdagingen
  • Jan van Gils, voorzitter en oprichter van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s gaat in op de gezondheidsrisico’s
  • Maria van Boekelen, onafhankelijk journalist deelt haar expertise op gebied van privacy en veiligheid (RW)